Forum Bałtyckiej Sieci NGOs w 2019 roku odbędzie się w Rydze!

Przyszłoroczne Forum Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych, w której aktywnie uczestniczymy prowadząc Polski Punkt Kontaktowy (forcal point) odbędzie się w dniach 9-11 maja w Rydze, na Łotwie.

Wydarzenie przewidziane jest dla około 100 uczestników – reprezentatnów organizacji pozarządowych ze wszystkich krajów regionu Morza Bałtyckiego, także z Norwegii i Islandii. Doroczne spotkanie Sieci Organizacji Pozarządowych Regionu Morza Bałtyckiego – Baltic Sea NGO Network (BS NGON) odbyw się regularnie od 2004 roku. Nasza sieć opiera się na współpracy organizacji sektora pozarządowego państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). W ramach wspomnianej struktury organizacje pozarządowe współpracują na rzecz wspólnych projektów, kreują wspólne stanowiska odnośnie ważnych kwestii, także o charakterze strategicznym (np. konsultacje w sprawie Strategii UE dla RMB) oraz organizują wspomniane doroczne Forum, na którym spotykają się przedstawiciele sektora obywatelskiego, administracji publicznej, mediów oraz niezależnych środowisk eksperckich.

 

Wkrótce podamy więcej szczegółów nt. programu wydarzenia i możliwości uczestnictwa dla polskich organizacji pozarządowych!

 

Polski punkt kontaktowy prowadzą wspólnie:

  • Stowarzyszenie „Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER”
  • Stowarzyszenie „Podaj Rękę;
  • Fundacja RC.