Podziękowanie dla uczestników sympozjum „POMORSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻY”

Do uczestników Sympozjum POMORSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻY – 27.10.2017, Gdańsk Oliwa, w Coworking O4 W imieniu organizatorów Sympozjum z 27-10-2017 r. chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom za współpracę i kreatywny wkład w nowe otwarcie edukacji przedsiębiorczości młodzieżowej. W szczególności dziękuję Marcie Moksa gospodarzowi Coworkingu O4 za udostępnienie siedziby, Maciejowi Grabskiemu za dyskretny mecenat, Senatorowi Antoniemu Szymańskiemu za […]

POMORSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻY – relacja z sympozjum 27.10.2017 w O4-Olivia Business Center

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA– CEL SYMPOZJUM Przedsiębiorczość społeczna wiąże się nastawieniem na nowe rozwiązania w relacjach społecznych. Oznacza też uspołecznienie naturalnej przedsiębiorczości, która nakierowana jest na pomysłowe rozwiązania w biznesie. Wspólna dla obu rodzajów przedsiębiorczości jest wizja, pasja i czerpanie znacznej satysfakcji z procesu realizacji swoich pomysłów,  nowych rozwiązań. Ważnym celem Sympozjum było wspólnie poszukiwanie odpowiedzi na […]

Czym właściwie jest projekt “Social entrepreneurship development in the Baltic Sea region”?

Dlaczego ten projekt? W 2014 r. łotewska organizacja Centrum Innowacji Społecznych przeprowadziła badanie poświęcone sytuacji w sektorze przedsiębiorstw społecznych w regionie Morza Bałtyckiego. Na podstawie zebranych wyników stwierdziła, że możliwości kształcenia w przedsiębiorczości społecznej w Regionie Morza Bałtyckiego są krytycznie niskie szczególnie na Łotwie oraz w Polsce, gdzie są niedostatecznie prowadzone. W Polsce nie ma […]

Delegacja BISER na rozpoczęciu projektu “Social entrepreneurship development in the Baltic Sea region” w Rydze

27 września 2017 roku w Rydze odbyło się pierwsze spotkanie partnerów nowego projektu, mające na celu zapoznanie się organizacji oraz ustalenie kluczowych działań w projekcie. Głównym celem projektu jest pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego oraz utworzenie sieci wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w państwach regionu Morza Bałtyckiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele […]

Sympozjum dla edukatorów Pomorska Przedsiębiorczość Młodzieży

Już 27 października zapraszamy do Olivia Business Centre na spotkanie inicjujące powstanie Klubu Edukatorów Przedsiębiorczości Młodzieżowej. Organizatorem spotkania jest Fundacja RC, BISER oraz Towarzystwo Debat Obywatelskich „Pałac Ślubów”. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10-15.00 w O4 Coworking w OBC w Gdańsku.   Celem sympozjum z udziałem ekspertów przedsiębiorczości młodzieży jest poszukanie odpowiedź na pytanie „jak […]

Szkolenie i konsultacje pomysłów projektowych w INTERREG Region Morza Bałtyckiego

Seminarium informacyjne na temat trzeciego naboru projektów standardowych odbędzie się w Rydze, na Łotwie 18 i 19 października 2017 r. Jest ono adresowane do potencjalnych wnioskodawców projektów w trzecim naborze programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region) ze szczególnym nastawieniem na zachęcenie instytucji do udziału w projektach po raz pierwszy. Razem z ogólnymi informacjami […]

Regionalne seminarium informacyjne nt. programów Interreg 2014-2020

W związku z planowanymi na przełom 2017 i 2018 roku kolejnymi naborami do programów Interreg 2014-2020 (Południowy Bałtyk, Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa) oraz pierwszym konkursem na projekty w Programie Polska-Rosja 2014-2020 odbędzie się regionalne seminarium informacyjne w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 października br. o godz. 11:00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego […]

Zaproszenie dla pomorskich organizacji i instytucji non-profit na wyjazd do Brukseli

Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej” organizowany jest wyjazd dla przedstawicieli organizacji i instytucji non-profit do Brukseli. Wyróżniając najprężniej działające organizacje i instytucje non-profit z terenu naszego województwa, pragniemy  serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatur do udziału w wizycie studyjnej „Europejski Tydzień Regionów  i Miast  2017”.  Tegoroczna jubileuszowa edycja z okazji 15-lecia tego […]