XV Forum Bałtyckich Organizacji Pozarządowych

W dniach 18-20.05.2017 r. odbędzie się w XV Bałtyckie Forum Organizacji Pozarządowych w Reykjaviku, na Islandii. Tradycyjnie podmiotem przygotowującym to wydarzenie jest Sieć Organizacji Pozarządowych Regionu Morza Bałtyckiego – Baltic Sea NGO Network (BS NGON). Jest to struktura współpracy organizacji sektora pozarządowego państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). W ramach wspomnianej struktury organizacje pozarządowe […]

BISER na spotkaniu podsumowującym bałtycki projekt OPZZ

W dniach 4-5 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt „Europa 2020 i Region Morza Bałtyckiego”. W spotkaniu z udziałem partnerów związkowych z Litwy, Łotwy, Estonii, Wielkiej Brytanii i z Polski wzięło udział około 50 osób. Celem projektu jest przeprowadzenie analizy na temat wspólnych problemów dotyczących implementacji dyrektyw UE oraz partycypacji […]

Raport nt. bałtyckiej przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży

Dostępny jest już raport końcowy projektu BYSED „BSR youth social entrepreneurship development”, finansowanego z programu Seed Money Facility Interreg BSR 2014-2020, który powstał w ramach współpracy 7 partnerów projektu BYSED z 5 krajów Regionu Morza Bałtyckiego. Pełny raport dostepny poniżej (w jęz. angielskim).   BYSED state-of-the-art report_FINAL    

Personal Democracy Forum CEE 2017 w Gdańsku

W dniach 6-7 kwietnia br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się konferencja Personal Democracy Forum CEE 2017. Obecnie trwa nabór pomysłów tematów warsztatowych oraz wniosków na dofinansowanie udziału w wydarzeniu. Więcej szczegółów dostępnych jest w artykule na stronie Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” : https://pomorskieregion.eu/trwa-nabor-propozycji-tematow-warsztatowych-i-wnioskow-na-dofinansowanie-udziau-n915 oraz na stronie konferencji: http://pdfcee17.pl/pl/#start   Zachęcamy do zapoznania […]

Forum Bałtyckich Organizacji Pozarządowych w raporcie rocznym Rady Państw Morza Bałtyckiego

Na stronie RPMB dostępna jest doroczna publikacja podsumowująca prezydencję Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, która trwała od 1 lipca 2015 do 1 lipca 2016 roku. Na str. 18 jest m.in. informacja o dorocznym Forum Bałtyckich Organizacji Pozarządowych BS NGO Network Forum 2016, które odbyło się w dniach 101-1 czerwca w Gdańsku z inicjatywy m.in. BISERu. […]

BISER prowadzi polski punkt kontaktowy BS NGO Network

W dniu 2.12.2016 przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych: Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia „Podaj Rękę”, Fundacji M.A.P.A. Obywatelska oraz ze Stowarzyszenia BISER  podpisali porozumienie o mowę o wspólnym prowadzeniu  polskiego punktu kontaktowego, tzw.  Focal Point w Baltic Sea NGO Network.  Sieć Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego (BS NGON) to międzynarodowy organ skupiający organizacje pozarządowe krajów […]

Seminarium nt. Społecznej przedsiębiorczości młodzieży w Sztokholmie

W dniach 8-9 listopada br. w Sztokholmie odbyło się 7. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, w którym wzięli udział m.in. członkowie BISERu.  Hasłem przewodnim była przyszłość regionu Morza Bałtyckiego – One Region, One Future – Vision 2030 for the Baltic Sea Region. Konferencja, która jest najważniejszym corocznym wydarzeniem poświęconym SUERMB, zgromadziła w tym […]

Seminarium nt. rozwoju przedsiębiorczości młodzieżowej w Sztokholmie

W dniu 9.11. 2016 BISER organizuje seminarium połączone z warsztatami nt. społecznej przedsiębiorczości młodzieży z terenów wiejskich w ramach 7 Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Serdecznie zapraszamy na nasze wydarzenie! Więcej informacji pod tym linkiem:   http://www.strategyforum2016.eu/programme/seminars/is-youth-social-entrepreneurship-the-solution-for-sustainable-rural-areas–33943176  

Konsultacje nt. rozwoju społecznej przedsiębiorczości młodzieży

W ramach projektu Seed Money Facility “BSR youth social entrepreneurship development” w dniu 18.10.2016 Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER zorganizował trzecie z kolei konsultacje społeczne dotyczące rozwoju przedsiębiorczości społecznej młodzieży. Jednym z głównych celów naszego projektu było rozpoznanie barier i wyzwań w edukacji i praktykowaniu społecznej przedsiębiorczości młodzieży. To spotkanie kończy cykl krajowych konsultacji, które będą podstawą […]