Co nowego w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027?

W ramach projektu ENGAGE!, który otrzymał dotację w ramach konkursu sektorowego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy zachęcamy pomorskie i warmińsko-mazurskie organizacje pozarządowe do zwiększenia ich aktywności na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza bałtyckiej. W związku z tym przekazujemy Wam informacje nt. możliwości finansowania nowych projektów współpracy międzynarodowej, które dostępne są także dla organizacji 3 sektora. Sami przeszliśmy tą ścieżkę, są na niej także nasi partnerzy projektu ENGAGE! stąd polecamy Waszej uwadze działania projektowe w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego i służymy naszą pomocą, wiedzą i doświadczeniem gdybyście mieli pytania odnośnie tego mechanizmu finansowego. 
Poniżej aktualne informacje nt. nowej osłony Programu przewidzianej na lata 2021-2027. Informacje pochodzą ze spotkań informacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w kwietniu br. 

PROJEKTY TRANSNARODOWE dotyczą wyzwań, z którymi pojedyncze państwa nie są w stanie się zmierzyć samodzielnie i które wymagają wspólnych działań partnerów z kilku państw obszaru objętego programem.
Partnerzy z kilku państw muszą wspólnie realizować główne działania w ramach projektu.
Projekt tworzy przynajmniej trzech partnerów finansujących z trzech krajów, z których co najmniej dwóch ma siedzibę na obszarze programu. 

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ W PROJEKTACH TRANSNARODOWYCH:
•wspólne opracowywanie i wdrażanie strategii lub planów działania;
•opracowywanie i ustanawianie modeli współpracy, platform transferu wiedzy i wspólnego zarządzania;
•tworzenie map zasobów w wybranym obszarze tematycznym i opracowywanie propozycji ich efektywnego wykorzystywania;
•inwestycje pilotażowe, studia wykonalności i planowanie przedinwestycyjne;
•testowanie nowych rozwiązań (np. technologii) i promowanie ich stosowania.
Uwaga: projekty o charakterze wyłącznie badawczym, niewskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. 

 

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
Ogólny cel programu – 

„Wdrażanie innowacyjnych, polegających na inteligentnym korzystaniu
z wód i neutralnych dla klimatu rozwiązań poprzez współpracę
transnarodową z korzyścią dla obywateli w całym regionie MorzaBałtyckiego”.