2 spotkanie partnerów projektu EmPaci w Krakowie

W dniach 29-30 października byliśmy w Krakowie na drugim spotkaniu partnerów projektu EmPaci w ramach Interreg Baltic Sea Region.

Spotkanie poświęcone było przygotowaniom założeń do organizacji Budżetów Obywatelskich w krajach partnerów, w których takich budżetów nie ma. Dzieliliśmy się m.in. naszymi doświadczeniami  z BO w Gdyni i w Gdańsku oraz dobrymi praktykami. Przedstawiliśmy też relację ze spotkania z samorządowcami z Pomorza i Obwodu Kaliningradzkiego w dniu 28.08.2019. Dr Anna Fornalska-Skurczyńska, koordynator projektu, przedstawiła informacje dotyczące przygotowanego przez BISER badania dot. budżetu partycypacyjnego  (GoA 2.1: Specification of preconditions: Survey – Hints for the survey implementation and delivery of results).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed nami okres wytężonej pracy związany z organizacją pilotaży w krajach basenu Morza Bałtyckiego, które mają na celu rozpowszechnienie idei budżetu partycypacyjnego oraz zwiększenie bezpośredniego wpływu mieszkańców na rozwój i wygląd własnego miasta. Przemyślany i dobrze zorganizowany budżet partycypacyjny uruchamia określoną pulę środków finansowych z budżetu miasta, a przez to wpływa na jego rozwój niemal we wszystkich obszarach. Dlatego też w ramach projektu istotne jest dla nas aby dbać o informowanie o możliwości udziału w procesie partycypacyjnym szerokich grup mieszkańców Regionu Morza Bałtyckiego.