Seminarium programu „Europa dla Obywateli”dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych z krajów regionu Morza Bałtyckiego.

W dniu 10 października 2018 r. w ECS w Gdańsku przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Magda Leszczyna-Rzucidło z BISER współpracująca z PTE wzięli udział w międzynarodowym seminarium„Making Waves” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych z krajów regionu Morza Bałtyckiego.

 

 

 

 

 

 

Seminarium skierowane było do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, JST, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, które są zainteresowane współpracą międzynarodową w regionie bałtyckim.

Celem seminarium jest przekazanie informacji o priorytetach i zasadach programu “Europa dla obywateli”, wymiana pomysłów i dobrych praktyk, zainspirowanie do działań obywatelskich w ramach programu oraz – stworzenie przestrzeni do nawiązania partnerstw międzynarodowych w regionie. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy projekt PTE – „Strengthening civil society rights by information access for European youth” który otrzymał dofinansowanie w 2018 roku i rozpocznie się już w grudniu.

Seminarium organizowane jest już po raz 6. w ramach sieci współpracy Punktów Kontaktowych programu „Europa dla obywateli” z krajów regionu Morza Bałtyckiego: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji.

BISER jest także partnerem projektu „Citizens of macro-regions for a stronger Europe” dofinansowanego z programu Europa dla Obywateli w 2018 roku. Nasz projekt rozpocznie się już 26 października w Brukseli i potrwa do końca 2019 roku!