Baza PB świętuje pierwszy rok działalności

Sieć PBbase-network została utworzona w ramach projektu EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region.

W miarę jak coraz więcej gmin, organizacji pozarządowych i innych jednostek poznaje budżet partycypacyjny na całym świecie, pojawia się kilka podstawowych pytań związanych z tym tematem. Czym jest budżet partycypacyjny (PB)? Jak się go wdraża? Dla kogo jest przeznaczony?

Jakie są najlepsze praktyki i wyzwania związane z jego wdrażaniem i trwałością? Doskonałym miejscem do rozpoczęcia pracy nad tymi podstawowymi pytaniami jest międzynarodowa sieć PBbase-network – miejsce, w którym można nawiązać kontakty i zapoznać się z materiałami w języku angielskim i innych językach narodowych.

Sieć PBbase-network została utworzona w ramach projektu EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020), w którym BISER aktywnie uczestniczy jako partner od początku działania projektu. Koordynatorem porjektu z ramienia BISER jest dr Anna Fornalska – Skurczyńska z BISER. Sieć PBbase-network jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych stron, a jej celem jest wymiana informacji i doświadczeń dotyczących wdrażania PB w różnych środowiskach lokalnych. PBbase działa głównie jako narzędzie do tworzenia sieci kontaktów, łącząc ekspertów PB, władze miejskie i inne zainteresowane strony. Teraz, gdy rok 2021 dobiega końca, międzynarodowa sieć PB świętuje swój pierwszy rok działalności.

Pierwszy rok działalności PBbase był wspaniałym początkiem. W ramach PBbase odbyło się już sześć międzynarodowych wydarzeń poświęconych szerokiej gamie tematów związanych z PB, zorganizowanych przez ekspertów z wielu krajów europejskich. Wydarzenia te zgromadziły naukowców, pracowników miejskich, obywateli, organizacje pozarządowe i innych uczestników zainteresowanych wieloma sposobami wdrażania PB w różnych scenariuszach. Podczas tych wydarzeń omawiano takie tematy, jak wdrażanie PB w środowisku szkolnym, funkcjonowanie PB na mniejszą skalę w mniejszych gminach oraz ewoluująca natura PB. Chociaż wydarzenia już wzbudziły zauważalne zainteresowanie, zawsze jest miejsce dla większej liczby uczestników – każdy może do niej dołączyć.

Istniejąca od roku PBbase umocniła również swoje istnienie poprzez powołanie rady ekspertów. Zarząd ma za zadanie organizować nadchodzące wydarzenia PBbase-eventy, ułatwiać funkcjonowanie PBbase oraz pełnić rolę posłańców w imieniu PB i PBbase. Członkowie nowo utworzonej rady ekspertów PBbase pochodzą z różnych krajów regionu Morza Bałtyckiego. Pierwsza rada ekspertów na rok 2022 została powołana 15 grudnia 2021 roku.

Członkowie rady w kolejności alfabetycznej to:
Jaroslav Dvorak, Klaipėda University, Litwa
Ellen Haustein, Uniwersytet w Rostocku, Niemcy
Magda Leszczyna-Rzucidło, Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER, Polska

Peter Lorson, Uniwersytet w Rostocku, Niemcy
Renāte Lukjanska, Centrum Innowacji Społecznej, Łotwa
Jan Sienkiewicz, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Polska
Lotta-Maria Sinervo, Uniwersytet w Tampere, Finlandia
Dmitrii Trutnev, Uniwersytet ITMO, Rosja

„Networking w zakresie PB jest ważny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych liderów. Studiowanie przykładów najlepszych praktyk z różnych obszarów jest doskonałym sposobem na rozwój i doskonalenie strategii projektowania i wdrażania PB. Networking i benchmarking pomagają również uniknąć ryzyka we wdrażaniu, jak również pomagają osiągnąć sukces.”– mówi Peter Lorson, nowo wybrany przewodniczący rady ekspertów PBbase na rok 2022.

Międzynarodowy charakter PBbase zapewnia, że reprezentowane są różne głosy, kultury i środowiska, a także pozwala na pokazanie najlepszych przykładów. Do PBbase może dołączyć każdy, kto jest zainteresowany wdrażaniem PB, planuje je lub po prostu interesuje się tematem. Aktualne informacje o poprzednich i nadchodzących wydarzeniach PBbase można znaleźć tutaj:
https://empaci.eu/index.php?id=124 

PBbase stworzyła darmowe materiały wideo dla wszystkich zainteresowanych PB i jej różnymi elementami. Krótkie filmiki mają charakter edukacyjny i są tłumaczone na język angielski. Kanał YouTube PBbase jest dostępny tutaj:
https://www.youtube.com/channel/UCt2ZkHe2stxHppX0DI0ViwQ 

Grupę LinkedIn PBbase, służącą do wymiany wiadomości z innymi członkami, można znaleźć tutaj:
https://www.linkedin.com/groups/12564409/ 

PBbase jest produktem projektu EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region. Ten finansowany przez Interreg projekt ma na celu rozwój i wdrożenie budżetu partycypacyjnego w dziewięciu gminach w sześciu krajach europejskich (Finlandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska i Rosja).

Więcej o projekcie EmPaci można dowiedzieć się tutaj:
http://empaci.eu/