BISER prowadzi polski punkt kontaktowy BS NGO Network

W dniu 2.12.2016 przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych: Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia „Podaj Rękę”, Fundacji M.A.P.A. Obywatelska oraz ze Stowarzyszenia BISER  podpisali porozumienie o mowę o wspólnym prowadzeniu  polskiego punktu kontaktowego, tzw.  Focal Point w Baltic Sea NGO Network. 

Sieć Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego (BS NGON) to międzynarodowy organ skupiający organizacje pozarządowe krajów bałtyckich. Platformy krajowe reprezentowane są przez Krajowe Punkty Kontaktowe, tzw. Focal Point. W Polsce rolę tę od samego początku pełnił Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku i z tego tytułu, wespół z Komitetem Koordynującym Sieci, był głównym animatorem procesu przygotowań tegorocznej XIV edycji Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego, które odbyło się w czerwcu w Gdańsku. Partnerami zaangażowanymi w organizację tego wydarzenia  był również BISER oraz  Stowarzyszenie „Podaj Rękę”.

 Głównym długofalowym celem Sieci Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze państw Morza Bałtyckiego, m.in. poprzez zwiększenie profesjonalizmu i efektywności działania sektora obywatelskiego, wzmacnianie tożsamości bałtyckich organizacji pozarządowych tego obszaru, poszerzanie wiedzy społeczeństw i administracji publicznej na temat potencjału i różnorodności tego regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora obywatelskiego, wymianę wiedzy i doświadczeń nt. III sektora w poszczególnych krajach, a przede wszystkim poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów i realizację partnerskich projektów.

danfo-logo-poland