Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych został powołany w 2001r. jako organizacja skupiająca przedstawicieli środowisk nauki, sektora publicznego i biznesu, chcących działać wspólnie na rzecz przedsiębiorczości społecznej, zrównoważonego rozwoju oraz pogłębiania więzi współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.