Chcesz wiedzieć więcej o nowym projekcie UMBRELLA dedykowanym NGOs z obszaru Południowego Bałtyku?

sb logo

 

Umbrella – Projekt na rzecz wzmacniania możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w regionie Południowego Bałtyku realizowany w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Czas trwania projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2020 r.

Budżet projektu: 986,566.00 EUR

 

 

Partnerstwo:

 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – Polska, lider projektu
 • Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” – Polska
 • Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER – Polska
 • Klaipeda University – Litwa
 • Regional Council in Kalmar County – Szwecja
 • Guldborgsund Municipality – Dania

 

 

 

 

 

 

Partnerzy stowarzyszeni

 • Torsås Municipality – Szwecja
 • Kalmar Municipality – Szwecja
 • Region Zealand – Dania
 • Association “Klaipeda region” – Litwa
 • Municipal Community Europaregion Pomerania reg. Ass. – Niemcy
 • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Polska
 • Joint Municipality Contact Council Zealand – Dania
 • Norden Association – Szwecja

Cel projektu:

Projekt Umbrella ma na celu rozwinięcie umiejętności, know-how małych lokalnych i regionalnych organizacji z obszaru Programu Południowy Bałtyk, które napotykają rozliczne bariery utrudniające uczestnictwo w projektach współpracy transgranicznej.

Dodatkowe informacje o projekcie:

Struktura partnerstwa obejmuje cały geograficzny region Południowego Bałtyku i składa się z 6 partnerów projektu i 8 partnerów stowarzyszonych.
Ideą projektu jest wzmocnienie wzajemnych powiązań między lokalnymi podmiotami z obszaru objętego programem, jak i stworzenie trwałych struktur w regionie Południowego Bałtyku jako platformy dla wspólnych działań transgranicznych.
Działania projektu adresowane są szczególnie do tych instytucji, które nie mają wystarczającej wiedzy i niezbędnych umiejętności do korzystania z funduszy programu Interreg Południowy Bałtyk.

Zalety projektu:

 

Badania wskazują, iż małe lokalne organizacje wciąż mają ograniczony dostęp do udziału  w projektach międzynarodowych, co wynika z ich niewystarczających możliwości instytucjonalnych i finansowych oraz występowania różnego rodzaju barier, jak brak niezbędnych kompetencji dotyczących implementacji i rozwoju projektów transgranicznych.

 

Realizacja projektu Umbrella wpłynie na zwiększenie poziomu współpracy transgranicznej pomorskich organizacji pozarządowych poprzez działania typu: „spotkaj się z sąsiadem”, które to mają na celu lepsze zrozumienie tożsamości obszaru Południowego Bałtyku, a w konsekwencji intensyfikację międzynarodowego partnerstwa.

 

Projekt ten ma również na celu wspieranie tych organizacji, które już teraz są zainteresowane byciem partnerami projektu, ale wciąż brakuje im niezbędnej wiedzy i umiejętności dot. rozwoju projektu i zarządzania nim. Aby zwiększyć skuteczność działań, partnerzy projektu Umbrella opracują dla nich metodologię szkoleniową opartą na najlepszych praktykach i doświadczeniach z poprzednich projektów budowania potencjału. Metody te będą wykorzystywane podczas sesji szkoleniowych, skierowanych do pomorskich organizacji pozarządowych.

UMBRELLA_opportunities for local authorities –> dowiedz się więcej o naszych formach wsparcia dla małych aktorów!

W ramach realizacji założeń projektu Umbrella przewidziane zostały międzynarodowe konferencje tematyczne oraz sesje szkoleniowe. Wszelkie materiały edukacyjne będą dostępne online także po zakończeniu projektu.

Umbrella communication strategy final  –> przeczytaj naszą strategię komunikacji!

Projekt przewiduje również zaprojektowanie i uruchomienie niezbędnego zestawu narzędzi dla koordynacji projektu, wykorzystywanie różnorodnych kanałów komunikacji i stworzenie materiałów promocyjnych.

Więcej informacji o starcie projektu już wkrótce na naszej stroniewww.umbrellaproject.eu!