Czas na działania! – relacja z wizyty studyjnej ENGAGE! w Finlandii

Za nami XIII Doroczne Forum EUSBSR zorganizowane  pod koniec września w fińskim mieście Lappeenranta. Najczęściej padającymi słowami była współpraca i działanie.

Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) odbyło się pt. „Putting plans into practice – a prosperous, connected and green Baltic Sea Region”. I to właśnie na wcielanie planów w życie paneliści położyli główny nacisk w swoich wypowiedziach.

Podczas Forum nie brakowało licznych odniesień do aktualnej sytuacji w regionie, oraz wskazania sposobów na radzenie sobie z wyzwaniami przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez SUERMB. A tych wyzwań jest bardzo wiele od kryzysu klimatycznego, po energetyczny, wojnę w Ukrainie, pandemię. Z punktu widzenia organizacji muszę przyznać, że dopiero kontakt z Bałtyckim Instytutem Spraw Europejskich i Regionalnych oraz udział w Forum pokazał mi możliwości jakie daje współpraca międzynarodowa. Często próbę podjęcia takiej współpracy blokuje nieprawdziwe przekonanie, że jest to opcja dostępna tylko dla dużych organizacji.

Cenne były dla mnie przykłady projektów Regionu Morza Bałtyckiego oraz nowych projektów wybranych do finansowania, które dotyczą m.in. turystyki. Ten obszar zainteresował mnie szczególnie z uwagi na to, że organizacja, którą reprezentuje współpracuje z Muzeum Zamkowym w Malborku.

Malborskie Stowarzyszenie OŚ działa regionalnie i zajmuje się wspieraniem innych organizacji pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku. Dostrzegam ogromny potencjał w możliwości nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi naszych malborskich organizacji. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne informacje, którymi będziemy się z nimi dzielić.

Dorota Wiśniewska, prezes Malborskiego Stowarzyszenia OŚ