BISER współorganizatorem Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych 2016

 

INFORMACJA NT. PRZEJĘCIA PRZEWODNICTWA W BAŁTYCKIM FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ ORGANIZACJI DOROCZNEGO FORUM BS NGO W 2016 ROKU

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele sektora pozarządowego państw Morza Bałtyckiego,

Członkowie Sieci Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego,

Drodzy Koledzy, Koleżanki,

 

Z dniem dzisiejszym Polska objęła prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Z tego tytułu, zgodnie z tradycją, gospodarzem przyszłorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego będzie polski Focal Point Sieci Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego. Rolę tę od samego początku pełni Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, a do wspólpracy zaproszono Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER.

Cieszymy się, że już za niespełna rok będziemy mogli gościć przedstawicieli organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w Polsce, w Gdańsku – kolebce „Solidarności”, która stała się symbolem wolności, idei współdziałania w poszanowaniu ludzkiej godności i praw obywatelskich, przemian ustrojowych, które promieniowały także poza granice naszego kraju.

Możliwość spotkania się z Państwem właśnie w sercu Pomorza jest dla nas znacząca także ze względu na fakt, iż pomorskie organizacje pozarządowe, a w tym również Fundacja RC, były pomysłodawcą i inicjatorem wielu modelowych i innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w polskim sektorze pozarządowym, biorąc niezwykle aktywny udział w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas XIV Forum chcielibyśmy Państwa uwagę skierować w głównej mierze na kwestie dotyczące przedsiębiorczości społecznej jako idei rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości młodzieży. Wspólnie z Państwem chcielibyśmy również pochylić się nad zagadnieniami dotyczącymi roli sektora pozarządowego jako inicjatora innowacji społecznych oraz koncepcji zarządzania wielopoziomowego.

O szczegółach naszych propozycji w warstwie merytorycznej Forum będziemy informowali Państwa na bieżąco, a tymczasem chcielibyśmy przedstawić Wam zespół koordynujący przygotowania do XIV edycji Forum i innych wydarzeń towarzyszących przewodnictwu w Sieci Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego:

  • Jerzy Boczoń, Prezes Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, szef komitetu organizacyjnego
  • Antonina Paplińska, Wiceprezes Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,
  • Natalia Meszko, pracownik Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,
  • dr Magda Leszczyna-Rzucidło, Prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych,
  • dr hab. Witold Toczyski, Prezes Honorowy, Wiceprezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych,
  • Marek Olechnowicz, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych,
  • Piotr Stec – Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska
  • Małgorzata Masłyk – członek Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych.

 

 

W niedługim czasie przekażemy Państwu szczegółowe informacje nt. zadań koordynowanych przez poszczególnych członków komitetu organizacyjnego.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą lub wymianą opinii zachęcamy do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: bsngoforum@fundacjarc.org.pl

 

Best regards,

Polish Team J

 

Gdańsk, 1 lipca 2015

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓLPRACY W RAMACH ORGANIZACJI FORUM BAŁTYCKICH NGO

Gdańsk 4.3.2015

Do Członków Union of Baltic Cities

Regionalne Centrum Wspierania I Informacji dla Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC)  uzyskało akredytację  polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do zorganizowania w 2016 roku – w czasie polskiej Prezydencji w CBSS – Bałtyckiego Forum NGO. Forum jest dorocznym spotkaniem organizacji pozarządowych, które jest organizowane przez krajowe Focal Point w poszczególnych krajach regionu Morza Bałtyckiego. Organizacja zaprosiła do wspólpracy Bałtycki Instytut Spraw Europejskich I Regionalnych BISER.

Polski Focal Point reprezentowany przez Fundację RC m.in.  w osobie dr Magdę Leszczynę-Rzucidło zwraca się z propozycją podjęcia współpracy w sieci organizacji pozarządowych miast członków UBC. Organizując Baltic Forum NGO  chcemy zaprosić przedstawicieli ruchów obywatelskich do Gdańska w 2016 roku i jednocześnie nawiązać kontakty, które zmierzałyby do zbudowania odpowiednich projektów w ramach programów bałtyckich – BSR Programme, South Baltic Programme i innych.

Pewna podstawę udziału w programach unijnych jest uchwalona przez Radę Europejską w 2009 r. Strategia SUE RMB.Istotą Strategii jest współpraca na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich, regionalnych struktur współpracy, programów operacyjnych, a także sektora prywatnego.  W szczególności istotny jest cel 2 Strategii Connect the Region p. 2.3 Connecting People in the Region.

Uważamy, że szczególna wartość Strategii przejawia się w mobilizowaniu i włączaniu do współpracy szerokiego wachlarza podmiotów  i instytucji, a w tym organizacji pozarządowych i  stowarzyszeń,  zgodnie  z  zasadami  zarządzania  wielopoziomowego.

 

Szczególnym obszarem tematycznym, który chcemy w ramach Forum 2016 wyeksponować jest przedsiębiorczość młodzieży i ekonomia społeczna. Wczesne włączenie młodzieży do myślenia o wyborze drogi zawodowej powinno być zadaniem innowacyjnych organizacji pozarządowych. M. In. chcemy odnowić atrakcyjność udziału w spółdzielczości uczniowskiej.

Zwracamy się z propozycja wskazania organizacji pozarządowych lub instytucji zainteresowanych edukacją przedsiębiorczości społecznej oraz szeroko rozumianej ekonomii społecznej w miastach bałtyckich. Chcemy im przedstawić możliwości tworzenia bałtyckiej sieci wymiany doświadczeń dobrych praktyk, ale też zbudowania wspólnych projektów wykorzystujących innowacyjne techniki stymulacji przedsiębiorczości społecznej.

Prosimy korespondencję kierować na adres:

dr Magda Leszczyna-Rzucidło – magdaleszczyna@gmail.com

Czy dialog między seniorami i młodym pokoleniem jest możliwy?
Wierzymy, że tak!

Wspólne dziedzictwo historyczne, wspólne korzenie, odpowiedzialność za przestrzeń publiczną i realny wpływ na jej kształtowanie to jego podstawy.
Pomóż nam udowodnić, że to możliwe!

Jeśli jesteś:

– uczniem lub studentem, któremu nie jest obojętny kształt przestrzeni, w której żyjemy,
– aktywnym seniorem 60+, który chce pomóc swoim doświadczeniem i wiedzą młodym ludziom w starcie w dorosłe życie,

włącz się w realizację naszego Projektu pt.

„Przestrzeń publiczna wspólnoty lokalnej w dialogu międzypokoleniowym”.

W ramach Projektu zrealizujemy reportaże o otaczającej nas przestrzeni, pokazujące punkt widzenia różnych pokoleń na ten sam problem, które następnie przekażemy przedstawicielom władz lokalnych i regionalnych oraz szerokiej publiczności przez międzypokoleniowy portal internetowy. Całość działań wesprzemy szkoleniami, pomocą mentorów i specjalistów z wybranych dziedzin.

Szukasz ciekawego wolontariatu w nowatorskim Projekcie?
Nie masz pomysłu na wakacje z wnukami lub dziadkami?
Zgłoś się do nas!
Dla nas liczy się każdy – bez względu na wiek!

Lider Projektu:

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych

Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy-Dąbrówki w Gdyni – Klub Seniora
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku

Partnerzy Wspierający:

Zespół Szkół  nr 14 w Gdyni
Rada Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku przy UG

Okres realizacji Projektu: 01.06. – 30.11.2013r.

Więcej informacji: biser@biser.org.pl

cache_2435431065