Czym właściwie jest projekt “Social entrepreneurship development in the Baltic Sea region”?

Dlaczego ten projekt?

W 2014 r. łotewska organizacja Centrum Innowacji Społecznych przeprowadziła badanie poświęcone sytuacji w sektorze przedsiębiorstw społecznych w regionie Morza Bałtyckiego. Na podstawie zebranych wyników stwierdziła, że możliwości kształcenia w przedsiębiorczości społecznej w Regionie Morza Bałtyckiego są krytycznie niskie szczególnie na Łotwie oraz w Polsce, gdzie są niedostatecznie prowadzone. W Polsce nie ma formalnego wykształcenia, jednak istnieją powiązane programy oraz specjalne kursy i warsztaty szkoleniowe. W Obwodzie Kaliningradzkim są wypracowane ścieżki rozwoju przedsiębiorstw społecznych, lecz nadal nie wystarczają do pełnej promocji tego rodzaju przedsiębiorstw. Sytuacja w Danii jest bardziej optymistyczna niż w innych krajach projektu, dlatego niektóre doświadczenia i wiedza dotycząca SE w ramach projektu będzie pochodziła właśnie z tego kraju.

  Ile będzie trwał projekt? Projekt rozpoczął się we wrześniu 2017 r., a ostatnie działania są przewidziane na wrzesień 2018 r. Kluczowymi punktami projektu są: • Opracowanie obszernego modułu edukacyjnego – luty 2018 • Zatwierdzenie i wdrażanie modułu szkoleniowego – marzec 2018 • Utworzenie internetowego modułu edukacyjnego – sierpień 2018 • Wizyty studyjne: w Danii – czerwiec 2018, w Kaliningradzie – lipiec 2018 • Seminaria w Rydze, Kaliningradzie i Gdańsku – lipiec – sierpień 2018   Jaki jest cel projektu?

Głównym celem projektu jest pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego oraz utworzenie sieci wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w państwach regionu Morza Bałtyckiego.

  Kto jest partnerem w projekcie? Partnerami są cztery organizacje non profit działające na rzecz społecznej przedsiębiorczości oraz pogłębiania współpracy w regionie Morza Bałtyckiego:

1. Social innovation centre (SIC) – ŁotwaSic_logo

 

 

 

2. Social Entrepreneurs in Denmark (SED)- Dania

SED LOGO ENGELSK - signatur

 

 

 

 

 

 

 3. Bałtycki Instytut Spraw Europejskich I Regionalnych (BISER) – Polska

logo-biser-1024x133

 

 

4. Autonomous non-commercial organization (COBUCE) – Rosja

 KrusLAB

Do kogo adresowany jest projekt?

Bezpośrednią grupą docelową są istniejący i potencjalni przedsiębiorcy społeczni, w tym młodzież, oraz osoby długotrwale bezrobotne. Projekt zakłada zaangażowanie przedsiębiorców społecznych i start-upów z Łotwy wraz z przedstawicielami akademickimi, a także na szeroką skalę wirtualnych uczestników – internautów.

  Jakie są główne zadania projektu? Istnieje sześć głównych działań: 1) Utworzenie metodologii edukacyjnej / modułu do rozwijania kluczowych kompetencji u potencjalnych i obecnych przedsiębiorców społecznych; 2) Przeprowadzenie 3 szkoleń w celu praktycznego zatwierdzenia metodologii / modułu edukacyjnego; 3) Utworzenie szkolenia online w oparciu o przetestowany moduł edukacyjny; 4) Utrzymywanie, aktualizowanie, dzielenie wyników projektów oraz zamieszczenie szkolenia online w sieci wsparcia SE Regionu Morza Bałtyckiego (www.socialenterprisebsr.net ) 5) Zorganizowanie 2 najlepszych praktyk w postaci wizyt studyjnych dla przedstawicieli akademickich, przedsiębiorców społecznych i firm rozpoczynających działalność gospodarczą w Rosji (Kaliningradzie) i Danii. 6) Zorganizowanie 3 seminariów związanych z upowszechnianiem wyników projektu.

W rezultacie od wyników projektu oczekuje się, że działania będą miały długotrwały wpływ na ułatwianie i rozwój SE w regionie Morza Bałtyckiego. Metodologia i platforma edukacyjna opierają się na już opracowanych, funkcjonujących i sprawdzonych mechanizmach praktykowanych w innych krajach, co ułatwi osiągnięcie zaplanowanego celu.

  Projekt jest wsparty środkami z Nordyckiej Rady Ministrów w Danii.