Drugi warsztat ENGAGE! dla pomorskich NGOs

13 grudnia w Sztumie zorganizowano warsztaty dla pomorskich organizacji pozarządowych, dedykowane głownie organizacjom ze Sztumu, Malborka, Kwidzyna, Mikołajek Pomorskich i okolic. Celem spotkania było zachęcanie liderów do szerokiego działania i budowania partnerstw międzynarodowych na rzecz rozwoju lokalnych i regionalnych społeczności. W spotkaniu wzięło udział 27 osób, w tym przedstawiciele 20 organizacji, lokalnych grup działania oraz lokalni społecznicy. Głównym organizatorem w ramach projektu #ENGAGE był BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych. Koordynatorem sztumskich warsztatów był Krystian Zdziennicki – lider Powiślańskiej Grupy Działania. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Pan Marszałek Józef Sarnowski, Starosta Sztumski Leszek Sarnowski, a także Wicestarosta Sztumski Kazimierz Szewczun, który w roli gospodarza obiektu otworzył warsztaty. Wydarzenie miało miejsce w gościnnych murach Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Zaraz po spotkaniu eksperci ENGAGE! otrzymali pierwsze zaproszenia na indywidualne konsultacje dotyczące możliwości rozwoju współpracy międzynarodowej, jakie mamy przewidziane w projekcie. Już na początku stycznia udamy się do Malborka oraz Kwidzyna spotkać się z zainteresowanymi organizacjami.

Wiosną planujemy kolejne warsztaty dla pomorskich organizacji pozarządowych, o terminie poinformujemy na naszej stronie www oraz w social mediach.

Poniżej program spotkania oraz prezentacja wprowadzająca do ściągnięcia dla zainteresowanych.