Dziękujemy za aktywny i inspirujący rok z projektem ENGAGE!

Za nami niezwykły rok pod znakiem projektu #ENGAGE! realizowanego dzięki Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Działo się!

? Byliśmy na wizytach studyjnych w Islandii i Norwegii;

? Uczestniczyliśmy w dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Finlandii, gdzie towarzyszyły nam organizacje z Pomorza oraz Warmii i Mazur;

? Wydaliśmy podręcznik do współpracy międzynarodowej w dwóch wersjach językowych;

?Poprowadziliśmy międzynarodowe warsztaty ko-kreacji w Gdańsku;

? Nasze Biuro Porad Współpracy Międzynarodowej przeprowadziło wiele spotkań z organizacjami wchodzącymi na drogę umiędzynarodowiania swoich działań;

? Cieszyliśmy się z sukcesów Beneficjentów działań projektu #ENGAGE!

Ale przede wszystkim poznaliśmy wiele wspaniałych osób, przeprowadziliśmy masę inspirujących rozmów i dołożyliśmy starań, by sieć powiązań #3sektor w obrębie Morza Bałtyckiego rozszerzała się i umacniała. Z całego serca dziękujemy naszym Partnerom, Przyjaciołom i Beneficjentom za ten rok i życzymy sobie i Wam, aby następny był równie obfity i zdumiewający!

#AktywniObywateleDotacje

Jeśli chcecie wiedzieć jak w praktyce wyglądały nasze działania okiem naszych beneficjentów, zachęcamy do przeczytania dwóch relacji z wyjazdu na Forum Strategii Bałtyckiej do Finlandii. Oto relacja Antoniny Paplińskiej z Fundacji RC:

W dniach 28 – 29 września br. w fińskim mieście Lappeeranta odbyło się tegoroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Wzięło w nim udział ok 50 przedstawicieli z Polski, w tym organizacje pozarządowe z Pomorza. My również byliśmy obecni! Wyjazd zorganizował Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych w ramach realizowanego projektu „ENGAGE”.

Głównym celem samej Strategii jest zacieśnienie współpracy w regionie i wykorzystanie jego potencjału. W związku z tym jest to zawsze okazja do spotkania podmiotów reprezentujących świat nauki, ośrodki badawcze, akademickie, struktury regionalne, instytucje zarządzające programami operacyjnymi, ale również sektor prywatny ze wszystkich krajów bałtyckich. My szukaliśmy partnerów, ale również nowych trendów w rozwoju społeczno – gospodarczym, nowych obszarów współpracy dla organizacji pozarządowych. Forum okazało się być wyśmienitą okazją do nawiązania kontaktów, dzielenia się doświadczeniami oraz zaprezentowania swoich odkryć i rozwiązań.  Mamy nadzieję, że zaowocuje to wieloma nowymi projektami i podjęciem współpracy z nowymi partnerami. Czekamy na nowe wyzwania!

LINK: https://fundacjarc.org.pl/forum-strategii-ue-dla-regionu-morza-baltyckiego/

I druga relacja, od Doroty Wiśniewskiej, prezes Malborskiego Stowarzyszenia OŚ

Czas na działania!

Za nami XIII Doroczne Forum EUSBSR zorganizowane  pod koniec września w fińskim mieście Lappeenranta. Najczęściej padającymi słowami była współpraca i działanie. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) odbyło się pt. „Putting plans into practice – a prosperous, connected and green Baltic Sea Region”. I to właśnie na wcielanie planów w życie paneliści położyli główny nacisk w swoich wypowiedziach.

Podczas Forum nie brakowało licznych odniesień do aktualnej sytuacji w regionie, oraz wskazania sposobów na radzenie sobie z wyzwaniami przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez SUERMB. A tych wyzwań jest bardzo wiele od kryzysu klimatycznego, po energetyczny, wojnę w Ukrainie, pandemię. Z punktu widzenia organizacji muszę przyznać, że dopiero kontakt z Bałtyckim Instytutem Spraw Europejskich i Regionalnych oraz udział w Forum pokazał mi możliwości jakie daje współpraca międzynarodowa. Często próbę podjęcia takiej współpracy blokuje nieprawdziwe przekonanie, że jest to opcja dostępna tylko dla dużych organizacji.

Cenne były dla mnie przykłady projektów Regionu Morza Bałtyckiego oraz nowych projektów wybranych do finansowania, które dotyczą m.in. turystyki. Ten obszar zainteresował mnie szczególnie z uwagi na to, że organizacja, którą reprezentuje współpracuje z Muzeum Zamkowym w Malborku. Malborskie Stowarzyszenie OŚ działa regionalnie i zajmuje się wspieraniem innych organizacji pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku. Dostrzegam ogromny potencjał w możliwości nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi naszych malborskich organizacji. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne informacje, którymi będziemy się z nimi dzielić.