Dziękujemy za udział w UMBRELLA Participation Day 2019 w Gdańsku!

11 czerwca, w Gdańsku odbył się Participation Day 2019, wydarzenie towarzyszące 10. dorocznemu Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (12-13 czerwca 2019 r.) – https://strategyforum2019.eu/   współorganizowane przez BISER w ramach naszego projektu UMBRELLA dofinansowanego ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem Participation Day było przybliżenie przedstawicielom samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów korzyści płynących ze współpracy w ramach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. W spotkaniu wzięło udział prawie 100 uczestników z 11 krajów Regionu Morza Bałtyckiego, na którym zaprezentowano kilkanaście propozycji nowych projektów międzynarodowych.

Participation Day dotknęło w tym roku wokół czterech głownych tematów, powiązanych z tematem głównym forum – gospodarką cyrkulacyjną (gospodarką o obiegu zamkniętym) w kontekście wyzwań demograficznych i środowiskowych:

– Innovations for a circular and socially coherent economy;

– Urban mobility – smart and sustainable;

– Antimicrobal resistance and pharmaceuticals in the Baltic Sea Region environment;

– Competence supply.

Poza wymienionymi mieliśmy także stolik przeznaczony na tzw. propozycje ogóln,e z dowolnej dziedziny wspólpracy bałtyckiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej lista przesłanych nam propozycji projektowych, które zainteresowane są wsparciem w ramach naszego projektu UMBRELLA:

 

 1. Innovations for a circular and socially coherent economy (25)
 • Waste Management and handling Household Waste in the BSR (Sweden)
 • Baltic Sea clusters network for innovation in the maritime industry (Poland)
 • Remote sensing of marine plastic pollution (Poland)
 • Smart Regions 4.0 (Poland)
 • Biking South Baltic – More Emotion (Poland)
 1. Urban mobility – smart and sustainable (7)
 2. Antimicrobial resistance and pharmaceuticals in the Baltic Sea Region environment (6)
 • Operational consortium (Poland)
 1. Competence supply (12)
 • SECiSo – supported education to re-integrate early school leavers (Sweden)
 • STEAM –  increasing the attractiveness of science and technology (Finland)
 • Digital employment – how digital solutions can be used for workers’ continue learning (Finland)
 • EduPython (Poland)
 1. Other proposals (for example; access to clean water, green technologies, rural development) (17)
 • Baltic Cultural Strategy Network – forming a network of those cities in the BSR that have been European Capital of Culture (Sweden)
 • Application of satellite data for environment management (Poland)
 • Enhancing stakeholder participation in the EUSBSR by honing their sustainability skills (Poland)
 • Changes in agricultural production due to climate change (Poland)
 • ESTLAT harbours (Latvia)
 • Coastal hiking (Latvia)
 • Vertical wind power-stations (Poland)
 • Studio visit (Poland).

Projekt współfinansowany jest ze środków programu INTERREG Południowy Bałtyk.

Czas trwania projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2020 r.

Budżet projektu: 986,566.00 EUR