„Energetyczne śniadanie” o energetyce obywatelskiej już 25.10 w Gdańsku!

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych przy wsparciu grupy ENERGA – realizuje projekt, którego celem jest wzmocnienie współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym w OBSZARZE ENERGETYKI.

Nasze działania związane są m.in. z realizacją międzynarodowego projektu UMBRELLA (http://umbrellaproject.eu/) Interreg Południowy Bałtyk, który pozwala na umiędzynarodowienie efektów tej współpracy.

 

25 października 2018 r. planujemy spotkanie dla wytypowanych interesariuszy przedstawiając im ciekawe praktyki i przykłady takiej współpracy. Porozmawiamy o możliwości umiędzynarodowienia nowych inicjatyw projektowych oraz wsparciu, jakie możemy zaoferować w ramach naszego projektu UMBRELLA, a także o możliwości rozszerzenia tej współpracy na wspólne projekty finansowane z grantów krajowych i ponadnarodowych np. w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk. Bardzo też liczymy na dyskusję nad wypracowaniem wielopoziomowego partnerstwa w obszarze tzw. energetyki obywatelskiej i ubóstwa energetycznego oraz Państwa udział w tym projekcie.

W ramach dotychczasowych działań przygotowaliśmy m.in. raport, który zawiera diagnozę środowiska organizacji pozarządowych i częściowo JST (z obszaru Polski północnej) działających w obszarze tzw. energetyki obywatelskiej, wskazuje na cele i charakterystykę tego środowiska, kierunki działania oraz możliwości wpływania na procesy decyzyjne zachodzące w temacie energetyki w Polsce i – być może – Regionie Morza Bałtyckiego. Dokument ten zostanie przedstawiony Państwu na spotkaniu w dniu 25.10.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o przesłanie zgłoszenia obecności na adres: biser@biser.org.pl do dnia 23.10.

 

Mecenasem wydarzenia jest Grupa ENERGA