Energetyka Prosumencka – spotkanie BISER-WFOŚ-DRG UMWP

6 Marca 2019 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gdańsk

Spotkanie dotyczące omówienia niektórych wniosków i rekomendacji BISER (Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych) dotyczących potencjalnych działań na rzecz energetyki prosumenckiej (także w kontekście ubóstwa energetycznego)

Celem spotkania będzie omówienie niektórych wniosków i rekomendacji dotyczących potencjalnych działań na rzecz energetyki prosumenckiej (także w kontekście ubóstwa energetycznego) zawartych w ekspertyzach BISER, sporządzonych w ramach projektu UMBRELLA i objętych mecenatem Energi.

Tematyka spotkania skoncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • aktywność powiatów i gmin
  • aktywność podmiotów gospodarczych
  • udział sektora NGO

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele BISER, WFOŚ, DRG UMPW (Referat Energetyki) oraz Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku.

Podsumowanie spotkania i wnioski dostępne są tutaj:

Podsumowanie spotkania w dniu 6.03.WFOŚ DRG UMWP BISER

 

Spotkanie odbylo się w ramach spotkań z interesariuszami porjektu UMBRELLA.