ENGAGE ! Coraz bardziej otwarci na współpracę międzynarodową

W kwietniu ubiegłego roku rozpoczął się projekt ENGAGE!, którego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych z terenu woj. pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego w nawiązywaniu współpracy z partnerami zagranicznymi.

Projekt ENGAGE! realizowany przez Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (wespół ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Hrabstwem Regionu Agder z Norwegii) daje szanse na postawienie pierwszych kroków w projektach międzynarodowych pod okiem i przy wsparciu specjalistów. Większość organizacji, które z niego korzystają nigdy wcześniej nie realizowała tego typu działań.

W trakcie ostatnich kilku miesięcy ponad 70 przedstawicieli z 42 organizacji wzięło udział łącznie w 5 warsztatach. Były one okazją aby porozmawiać o szansach i barierach w działalności międzynarodowej, a także  zapoznać się możliwościami finansowania swoich pomysłów na tego typu działania. Stale działa także Biuro Porad Międzynarodowych w ramach którego można uzyskać konkretną pomoc przy wypełnieniu aplikacji. Jak dotąd 6 reprezentantów ngo złożyło swoje aplikacje m.in. do takich programów jak Interreg Południowy Bałtyk, Erasmus+ i Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny – EEA Grants. Mamy już dwa, które zakończyły się sukcesem i otrzymały dofinansowanie.

W ramach projektu wydaliśmy także Podręcznik ENGAGE! :Podejście strategiczne do współpracy międzynarodowej i pracy projektowej – dostępny jest na naszej www.biser.org.pl/engage

W dniach 5-8 kwietnia odbędzie się wizyta studyjna partnerów projektu na Islandię – spotkają się oni z reprezentantami islandzkich NGO by lepiej poznać specyfikę sektora, zaprezentować działania ENGAGE!, porozmawiać o możliwościach współpracy międzynarodowej w obszarach takich jak: zmiany klimaty i realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju, współpraca organizacji młodzieżowych, przedsiębiorczość społeczna i in. Aktualnie przygotowywana jest także wizyta studyjna do Norwegii, w której na przełomie maja i czerwca udział weźmie 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ich trakcie uczestnicy będą mieli okazję poznać przedstawicieli norweskich NGOs, odwiedzić Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Kristiansand, czy dowiedzieć się więcej o specyfice Dnia Europejskiego w Arendal. Obie wizyty mają służyć wymianie dobrych praktyk, inspiracji do dalszych działań i współpracy i nawiązaniu nowych, owocnych kontaktów.

Przed nami jeszcze laboratoria ko-kreacji, wizyta norweskich organizacji w Polsce, tematyczne heckathony a także Forum Bałtyckiej Sieci NGO. Wszystko to ma nauczyć ngo nawiązywania trwałych relacji międzynarodowych, aby po zakończeniu projektu mogli sami skutecznie działać w swoich obszarach jako liderzy w swoim środowisku.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.