ENGAGE! Czyli nowe otwarcie na współpracę międzynarodową

28 września w gdańskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbył się warsztat dedykowany pomorskim organizacjom pozarządowym, które zainteresowane są poszerzeniem dotychczasowej współpracy o działania międzynarodowe, często robiąc to po raz pierwszy.

Projekt ENGAGE! realizowany przez Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (wespół ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz South Norway European Office ) daje szanse na nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi pod okiem i przy wsparciu specjalistów. Większość organizacji, które wzięły udział w warsztacie nigdy wcześniej nie podejmowała tego typu wyzwań. W trakcie kilkugodzinnego spotkania miały okazję nie tylko porozmawiać o szansach, które daje współpraca międzynarodowa, ale także o barierach, które trzeba pokonać a także niezbędnych zasobach do jej skutecznego wdrożenia. Ponadto zastanawialiśmy się nad tym czym jest innowacja i jak może być implementowana w projektach społecznych o charakterze międzynarodowym. Uczestnicy zapoznali się także z możliwościami finansowania swoich pomysłów na tego typu działania.

W ramach projektu ENGAGE! przedstawiciele organizacji pozarządowych z Pomorza oraz Warmii i Mazur będą jeszcze mieli okazję nie tylko otrzymać niezbędną wiedzę, ale również wypracować swój własny plan współpracy międzynarodowej, otrzymać dostęp do licznych kontaktów międzynarodowych oraz wziąć udział w wizytach studyjnych, laboratoriach ko-kreacji, heckathonach, Forum Bałtyckiej Sieci NGO itp.). Wszystko to ma nauczyć ngo nawiązywania trwałych relacji międzynarodowych, aby po zakończeniu projektu mogli sami skutecznie działać w swoich obszarach jako liderzy w swoim środowisku.

Nasze przedsięwzięcie finansowane było ze środków Funduszy EOG w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”.