Finalne spotkanie projektu SENBS w Wilnie

W dniach 24-25 sierpnia 2022 partnerzy projektu SENBS finansowanego ze środków Programu ERASMUS+ spotkali się w Wilnie na Litwie. Było to nasze ostatnie spotkanie projektu, w ramach którego przez ponad 2 lata wspólnie promowaliśmy ekonomię społeczną i przedsiębiorczość społeczną w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Wspólnie prowadzona przez platforma www.socialenterprisebsr.net przyciąga każdego dnia dziesiątki odbiorców z krajów bałtyckich, którzy zainteresowani są poznaniem dobrych praktyk, innowacyjnych narzędzi oraz nowych metod pracy związanych z przedsiębiorczością społeczną.

W trakcie projektu partnerzy podsumowali działania projektowe, spotkali się przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych z Wilna, poznaliśmy lokalne uwarunkowania dla przedsiębiorczości społecznej. Mieliśmy także okazje porozwalać o planach przyszłej współpracy, którą chcemy kontynuować w ramach projektu Green SENBS< który składamy w najbliższym naborze Erasmus+.