Informacje po spotkaniu nt. budżetu obywatelskiego na Pomorzu – EmPaci

Poniżej artykuł, który ukazał się na stronie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk http://eurobalt.org.pl/aktualnosci/500/kolejne-dzialania-w-projekcie-dyplomacja-publiczna

Kolejne działania w projekcie „Dyplomacja publiczna”

W dniach 29-30 sierpnia br. odbyła się kolejna wizyta studyjna przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z obwodu Kaliningradzkiego. Odwiedzili nas przedstawiciele Izby Społecznej (ciało doradczo-konsultacyjne administracji na poziomie regionalnym) w obwodzie Kaliningradzkim, stowarzyszenia Samorządów obwodu Kaliningradzkiego, stowarzyszeń „Miłosierdzie” i „Akademia geniusza”, administracji regionalnej, okręgów miejskich Pionierskiego, Czerniachowskiego, Polesska, Prawdinska, Gwardiejska, Jantarnego. Tym razem tematem przewodnim był budżet obywatelski. Goście mieli okazję zapoznać się z teorią i praktyką wdrażania budżetu w małej miejscowości (Pszczółki) i w dużym mieście (Gdynia). Dodatkowo zaprezentowany został projekt EmPaci (realizowany ze środków programu Interreg w Regionie Morza Bałtyckiego), którego celem jest wypracowanie modelu budżetu obywatelskiego (schematu działania, regulaminu, zasad itp.) gotowego do wdrażania w krajach Regionu Morza Bałtyckiego.

Pierwszego dnia wizyty goście odwiedzili gminę Pszczółki. W miejscowości Rożyny zapoznali się z praktyką budżetu sołeckiego – projektami, które były realizowane w tej wsi. Gmina Pszczółki jest jednym z niewielu samorządów, gdzie mieszkańcy jednocześnie mają do dyspozycji środki budżetu sołeckiego oraz gminnego Budżetu obywatelskiego. Obydwa te instrumenty są bardzo ciekawe, lecz wdrażane są  w oparciu o nieco inne zasady. Ale i jeden i drugi – to instrumenty rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców.

              Drugi dzień wizyty goście spędzili w Gdyni. Gospodarze pochwalili się już zrealizowanymi projektami, m.in. dotyczącymi zazieleniania miasta i rozbudowy strefy rekreacyjnej. Po części praktycznej  odbyła się prezentacja, w trakcie której goście zapoznali się ze szczegółami „od kuchni” budżetu obywatelskiego. Zadawano wiele pytań – o ramy prawne, zasady udziału w głosowaniu, sposobach zgłaszania pomysłów, realizacji zadań. Duże uznanie wzbudził fakt, że w BO mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gdyni, łącznie z obcokrajowcami. Instrukcja wdrażania BO w języku obywatelskim okazała się bardzo pouczającą lekturą. Gości interesował też los projektów po wdrożeniu – czyli kto dba o nasadzenia czy elementy infrastruktury wykonanej ze środków BO.

O dużym zainteresowaniu tematem świadczy ożywiona dyskusja w mediach społecznościowych – również w obwodzie Kaliningradzkim. I z całą pewnością możemy zapewnić – opinie i o wizycie i o miejscowościach – gospodarzach były bardzo pozytywne. To cieszy.

W listopadzie planowana jest kolejna wizyta, o której będziemy informować.