InnoCamp projektu InDigiSE – młodzież i przedsiębiorczość społeczna

Międzynarodowy Obóz Innowacji – „IndigiSE InnoCamp” został zorganizowany online w dniach 15-17 listopada 2021 roku dla młodych ludzi z Litwy, Polski, Łotwy i Norwegii w celu projektowania i zbadania trafności pomysłów na przedsiębiorczość społeczną zaprojektowanych przez nastolatków w celu rozwiązania konkretnych wyzwań – samotności i izolacji społecznej.  Te trzydniowe wydarzenie przybliżyło uczestnikom kwestie wyzwań i kontekstu ich pracy, zainicjować burzę mózgów, konceptualizację pomysłów w grupach narodowych, zaangażować mentorów do udzielenia informacji zwrotnej, opracować własną prezentację i przedstawić rozwiązania wypracowane przez młodych uczestników. Wyniki były więcej niż NIEWIARYGODNE!

Polscy uczestnicy to młodzież z XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, uczniowie klas drugich i trzecich, w wieku 15-16 lat. Młodzież podzieliła się na 2 grupy, pracowali wspólnie, choć obie drużyny miały nieco utrudnione zadanie – z uwagi na kwarantannę niektórzy uczestnicy pracowali z domu, młodzież działala więc w formie hybrydowej – pracując wspólnie w szkole (i popołudniami!), ale także online. Przez trzy dni byli pod opieką mentora – polskiego partnera projektu InidigiSe oraz dwóch wspaniałych nauczycielek języka angielskiego z ZSO nr 2 w Gdansku – Osowej: pani Wiolety Koc i Katarzyny Hilbrycht, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie i organizację spotkania w szkole!

Co dokładnie się wydarzyło?

Dzień 1 (16.11.2021)

Wydarzenie rozpoczęło się krótkim wstępem organizatora Obozu Innowacji , Tharada Lundvalla z Junior Achievement Norway. Zajęcia typy „energizer” zorganizował Even Fjellestad z UiA CoLAB ułatwiając młodym uczestnikom poznanie się i pozwalając na pierwsze międzynarodowe interakcje.

Mini-wykład poprowadził Michael Fuller Gee, główny architekta miejskiego, urbanista i entuzjasta idei cohousingowych (współmieszkania). Przedstawił młodym ludziom problemy, z którymi borykają się dziś różne grupy społeczne oraz sposoby, dzięki którym świadome planowanie miasta może je rozwiązać. Micahel poruszył temat samotności i niemożności nawiązania kontaktów społecznych dla tych, którzy żyją samotnie. Problem ten został wyraźnie dał o sobie znać w czasie pandemii Covid-19 oraz rosnącą liczbę wykrytych depresji i samobójstw. Istnieją szereg przyczyn dla których funkcjonują  jednoosobowe gospodarstwa domowe i każdy przypadek jest indywidualny. Jednak w przyszłości, gdy seniorów będzie dwa razy więcej niż obecnie, następstwa tego stanu rzeczy mogą okazać się niekorzystne, zwłaszcza dla osób, które nie będą w stanie przemieszczać  się do odległych miejsc bądź korzystać ze służby zdrowia bądź innych usług z powodu tych, którzy z powodu braku wsparcia nie są w stanie przemieszczać się na duże odległości lub korzystać z opieki zdrowotnej lub innych usług wokół miejsca ich zamieszkania.

Dlatego Michael Fuller Gee zapoznał uczestników Obozu Innowacji ze swoją koncepcję co-housingu i zasadami jego wdrożenia w procesie projektowania miasta jako narzędzia, które skutecznie rozwiąże ten problem. Co-housing pozwala na budowanie wspólnot wokół przestrzeni życiowej oraz zwalczanie poczucia izolacji i samotności pomiędzy bardzo odrębnymi grupami społecznymi, a nawet wewnątrz nich. Zapoznanie się z tym zagadnieniem pomogło uczestnikom zdarzenia uświadomić sobie związek między planowaniem miasta a stanem emocjonalnym jego mieszkańców.

Po zakończonym wystąpieniu uczestnicy otrzymali informacje dotyczące zadań jakie mają wykonać . Ze względu na ograniczenia Covid i niemożność spotkania w Kristiansand w Norwegii (początkowo planowane miejsce docelowe Obozu Innowacji ), miała miejsca prezentacja filmu o Kristiansand i konkretne miejsce – Kings Center w Kristiansand. Centrum to mieści się w odrestaurowanym budynku, który został przekształcony   w mieszkalnia dla osób starszych, młodzieży i osób niepełnosprawnych ruchowo żyjących wspólnie pod jednym dachem. Kings Center zostało wybrane jako cel  i podstawa projektów opracowanych przez uczestników Inno Camp.

Później uczestnicy zostali podzieleni na grupy narodowe, aby pracować nad jednym z proponowanych zadań. Mieli zaprojektować działania i usługi (m.in. usługi opiekuńcze, społeczne, biznesowe), które czynią z Ośrodka Współmieszkaniowego atrakcyjne miejsce do zamieszkania dla:

  • Osób starszych,
  • osoby niepełnosprawne fizycznie, lub
  • uczniów i studentów.

Wszyscy Uczestnicy mieli również wytłumaczyć, w jaki sposób planowane rozwiązania mogłyby być wdrażane/organizowane i realizowane wspólnie przez mieszkańców. W zespołach narodowych młodzi ludzie zaczęli opracowywać swoje pomysły i omawiać możliwości ich wdrożenia.

Dzień 2 (16.11.2021)

Podczas drugiego dnia Obozu Innowacji zespoły narodowe kontynuowały pracę nad swoimi pomysłami. Każdy zespół miał okazję zaprezentować mentorom swoje wstępne pomysły i otrzymać informację zwrotną na temat usprawnień. Zespoły omówiły różnorodność zgłoszonych rozwiązań z mentorami z Norwegii, Danii i Łotwy i wybrały te o największym potencjale. Po konsultacjach z mentorami oraz w zespołach uczestnicy mogli skonceptualizować prezentacje opracowanego rozwiązania

Dzień 3 (17.11.2021)

3-go dnia wszystkie zespoły naniosły ostatnie porawki w prezentacjach i przedstawiły swoje pomysły projektowe jury i uczestnikom Obozu Innowacji . W finałowych prezentacjach znalazła się jedna drużyna z Łotwy, jedna drużyna z Litwy, 2 drużyny z Polski i 2 drużyny z Norwegii. Uczestnicy byli oceniani przez Jury na podstawie następujących kryteriów oceny: odpowiedź na zadanie, kreatywność, wykonalność i jakość prezentacji.

W imieniu sieci projektu INDIGISE gratulujemy wszystkim trzem zwycięskim drużynom Obozu Innowacji – Team Poland (1. miejsce), Team Lithuania i Team Latvia (wspólne 2. miejsce).

 

Jakie rozwiązania zostały opracowane, aby koncepcja współmieszkania w budynku mieszkalnym King’s Center zapewniła integracyjne środowisko społeczne i emocjonalny dobrostan jego mieszkańcom – młodzieży, osobom niepełnosprawnym fizycznie i osobom starszym?

Sześć zespołów młodych ludzi z Litwy, Polski, Norwegii i Łotwy zaproponowało rozwiązania, które mogą poprawić aktywność fizyczną i stan emocjonalny seniorów, młodzieży i osób niepełnosprawnych, wskazując możliwości rozmieszczenia urządzeń treningu aerobowego w budynku jak i na zewnątrz King’s Center  w Kristiansand. Zespół z Łotwy wprowadził nawet koncepcję Akademii E-sportu dla seniorów, koncentrując się na dostosowaniu do potrzeb i możliwości  seniorów ergonomicznego dostępu do gier wideo  oraz do wysokiej jakości form spędzaniu wolnego czasu wraz z młodymi graczami. Inne koncepcje dotyczyły spędzania czasu w ramach społeczności poprzez wspólne rzemiosło i sztukę, przygotowywanie posiłków i miejsc do picia kawy, projektowanie wspólnych platform komunikacyjnych i systemów motywacyjnych dla wolontariuszy i innych interesariuszy angażujących się w życie omawianej społeczności. Ogrodnictwo społecznościowe zostało również wybrane przez kilka zespołów jako świetny pomysł do wprowadzenia w King’s Center w celu zwalczania izolacji, samotności oraz jako skutecznego narzędzia dla poprawy jakości życia.