Konferencja Interreg 2021-2027, 19 października 2021 roku (online)

19 października 2021 roku Polski Serwis Europejskiej Współpracy Terytorialnej zaprasza konferencję, podczas której poinformuje o kolejnej edycji programów Interreg z udziałem Polski w latach 2021-2027. Na spotkaniu podsumowane też zostaną doświadczenia i efekty tych programów z lat 2014–2020.

Spotkanie kierowane jest do polskich potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Interreg, przedstawicieli polskich biur euroregionów oraz instytucji programowych po polskiej stronie. Językiem spotkania będzie język polski. Ze względu na niepewną sytuację pandemiczną konferencja odbędzie się wirtualnie.

Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. stan zaawansowania prac nad nowymi programami Interreg z udziałem Polski. Omówione będą też dziedziny, w  których potencjalni beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów. Przedstawiciele EWT podadzą też, jeśli będzie to możliwe, wstępne informacje o najbliższych naborach na wnioski projektowe.

Ważnym punktem konferencji będą także przykłady efektów z kilku projektów kończącej się perspektywy. Wybrane przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane przez beneficjentów w kontekście przewodnich motywów takich jak: innowacyjność, kapitalizacja/komplementarność, środowisko i dostępność.

Przedstawiciele EWT planują przekazać jak najwięcej praktycznych informacji, które zainspirują do nowych pomysłów i skłonią do realizacji międzynarodowych przedsięwzięć. O szczegółach będziemy informować w kolejnych tygodniach.

Zachęcamy Państwa do zarezerwowania terminu na spotkanie 19 października!