Konferencja końcowa projektu UMBRELLA – 2.12.2020

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do udziału w konferencji końcowej naszego projektu UMBRELLA, która odbędzie się 2.12.2020 w wersji online. Minęły trzy lata od zatwierdzenia Umbrelli przez Program INTERREG Południowy Bałtyk. Ogólnym celem projektu było zainicjowanie procesu budowania potencjału z udziałem małych gmin, organizacji pozarządowych i innych organizacji lokalnych / regionalnych w celu przekazania im wiedzy i potencjału oraz włączenia ich do obecnych sieci współpracy transgranicznej. 

 

 

 

Projekt ten był potrzebny, ponieważ badania wykazały, że Program Południowy Bałtyk był słabo dostępny dla małych organizacji między innymi z powodu niewystarczających zdolności instytucjonalnych i finansowych, barier komunikacyjnych, braku znajomości języka angielskiego, braku kompetencji i zdolności do opracowania i realizacji projektu. To, co zaobserwowano w ramach Programu Południowy Bałtyk, możnaby uogólnić także na inne europejskie granty i inne lokalne możliwości współpracy transgranicznej w obszarze Południowego Bałtyku.

Dziś możemy wreszcie stwierdzić, że osiągnęliśmy ponad oczekiwane wyniki i chcielibyśmy się nimi z Państwem podzielić.

Zapraszamy do rejestracji na konferencję:  bit.ly/Invitation_Final_Conference

Agenda spotkania: Umbrella Final Conference AGENDA v.17.11.2020

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM webinar i będzie w języku angielskim.