Konsorcjum BYSED organizatorem seminarium na 7 Forum Strategii Bałtyckiej

logo_EU_financed (1) EUSBSR logo - for light backgrounds_seed

7 Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się 8-9 listopada br. w Sztokholmie. Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie przyszłość regionu Morza Bałtyckiego oraz wspólna wizja jego rozwoju do roku 2030 (the 7th Strategy Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region – ‘One Region, One Future – Vision for the Baltic Sea Region 2030’).

W tym roku organizatorzy po raz pierwszy zdecydowali się na zaproponowanie partnerom w Regionie tworzenia koncepcji poszczególnych seminariów/paneli w czasie Forum. Instytucje zainteresowane organizacją panelu przesłały ponad 80 wniosków, które zostały oceniony przez Komitet Programowy Forum. Konsorcjum projektu BYSED również złożyło swój projekt seminarium nt. przyszłości społecznej przedsiębiorczości młodzieży w Regionie Bałtyckim. Pod koniec czerwca otrzymaliśmy informacje o wyborze 45 seminariów, wśród nich naszej propozycji.

Więcej informacji nt. seminarium organizowanego przez partnerów BYSED wkrótce.

W załączniku można zapoznać się z zaproponowana przez nas koncepcją.

Youth social entrepreneurship seminar proposal at the 7th Strategy Forum for the Baltic Sea Region FINAL