Kontynuacja projektu Erasmus+ „Rozwój sieci podmiotów działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości i możliwości edukacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego” SENBS2020

Od września 2020 roku kontynuujemy wspieranie bałtycko-nordyckiej platformy przedsiębiorczości społecznej w ramach kolejnego projektu Erasmus+ – SENBS2020.  Celem projektu jest wykorzystanie doświadczeń z projektów Erasmus + „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego (SEBS)” i „Poprawa sieci przedsiębiorczości społecznej i możliwości edukacyjne w regionie Morza Bałtyckiego (nr 2017-1-LV01-KA204-035413), które były realizowane w ramach programu Erasmus + i współfinansowane przez Unię Europejską i dalsza promocja przedsiębiorczości społecznej w krajach partnerstwa. Celem projektu jest dalsze utrzymywanie, rozwijanie i poszerzanie naszej sieci oraz dzielenie się najlepszymi praktykami poprzez promocję, edukację, rzecznictwo i badania nad przedsiębiorczością społeczną w krajach regionu Morza Bałtyckiego.

Mamy nadzieje, że znacie już naszą platformę http://www.socialenterprisebsr.net/

 

 

 

 

 

POTRZEBY:

– potrzeba dalszego łączenia organizacji Regionu Morza Bałtyckiego wspierających przedsiębiorczość społeczną i związaną z nią edukację;

– potrzeba utrzymania stworzonej wspólnej platformy – miejsca przyjaznego dla uczenia się i wymiany wiedzy przeznaczonej dla organizacji wspierających ekonomię społeczną i przedsiębiorców społecznych w regionie Morza Bałtyckiego www.socialenterprisebsr.net;

– potrzeba rozpowszechnienia i promocji przedsiębiorczości społecznej w społeczeństwie;

– potrzeba wzmocnienia spójności regionalnej poprzez działania opierające się na przedsiębiorczości społecznej.

Oficjalny start projektu miał miejsce w listopadzie 2020, online z uwagi na pandemię COVID19. 

Partnerami projektu są:

INVOLVED, Estonia http://www.involved.ee/ – Lider Projektu

Social Innovation Centre, Łotwa http://socialinnovation.lv/LV/

Sociale Entreprenører i Danmark (Social Entrepreneurs
in Denmark), Dania https://socialeentreprenorer.dk/

Socialiniu investiciju fondas, Litwa

oraz Stowarzyszenie „Baltycki Instytut Spraw Europejskich i
Regionalnych” BISER.