Korzyści ze współpracy międzynarodowej NGOs – refleksje po szkoleniu w Lęborku

W ramach naszego projektu ENGAGE! który jest realizowany dzięki funduszom z Active Citizens National Fund ufundowanemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez fundusze EEA, działamy z mniejszymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi promując wśród nich aktywność międzynarodową i uczestnictwo w projektach współpracy bałtyckiej (i nie tylko!). Jednym z najczęstszych pytań jakie pojawiają się w trakcie naszych szkoleń są te o korzyści dla organizacji która zdecyduje się na międzynarodową współpracę. Co nam daje działalnie w projekcie międzynarodowym? Jakie wymierne korzyści, poza dodatkowym finansowaniem przyniesie nam projekt?

Podobne pytania stawiali także uczestnicy 3 szkolenia ENGAGE! w Lęborku, które zrealizowaliśmy w październiku 2022. Wspólnie odkryliśmy zalety, jakie niesie za sobą uczestnictwo w działaniach międzynarodowych i wymieniliśmy powody, dla których warto podjąć współpracę międzynarodową. Są to m.in.

  • Uczestnictwo w europejskich sieciach i nawiązywanie nowych kontaktów w innych krajach członkowskich otwiera możliwości dalszej współpracy i nadaje jej europejski wymiar;
  • Dostęp do informacji na temat międzynarodowych osiągnięć w interesującej nas dziedzinie umożliwia porównywanie własnego podejścia i naszych działań z podejściami stosowanymi w innych krajach członkowskich;
  • Współpraca ponadnarodowa wzbogaca działania instytucji nadając im bardziej profesjonalnym charakter;
  • Wzrost kompetencji członków naszej organizacji;
  • Dodatkowe środki finansowe.
  • wiedza i doświadczenie partnerów zagranicznych podstawą (inspiracją) wypracowania określonych rozwiązań na polskim gruncie;
  • poszerzenie horyzontów myślowych i poznanie nowych sposobów rozwiązywania problemów;
  • dzielenie się przez partnerów posiadanym know-how;
  • możliwość nawiązywania między partnerami/ instytucjami kontaktów, które stanowią doskonały punkt wyjścia do kolejnych inicjatyw i dalszej współpracy;
  • zdobywanie bezcennej wiedzy na temat kultury innych krajów (w tym różnic kulturowych).

Poniżej prezentacje, które omówiliśmy wspólnie z uczestnikami szkolenia w Lęborku – wprowadzenie do projektu ENGAGE! i współpracy międzynarodowej NGOs oraz informacja o aktualnie dostępnych możliwościach ubiegania się o granty międzynarodowe przeznaczone dla mniej doświadczonych organizacji pozarządowych.