Międzynarodowy warsztat ENGAGE! 'Poznaj swoich sąsiadów”

W dniu 13.09. 2022 w Europejskim Centrum Solidarności BISER zorganizował warsztaty międzynarodowe dla pomorskich, warmińsko-mazurskich oraz norweskich NGOs w ramach projektu ENGAGE!. Spotkanie było częścią wizyty studyjnej naszych partnerów z Norwegii, którzy przyjechali na kilka dni na Pomorze wraz z reprezentantami organizacji pozarządowych z regionu Agder.

Międzynarodowy warsztat „Poznaj swoich sąsiadów” był centralna częścią programu wizyty studyjnej, gdyż zaprosiliśmy do udziału w nim największa liczbę organizacji, które podzieliły się swoimi doświadczeniami, refleksjami nt. współpracy międzynarodowej i wspólnie pracowały warsztatowo z metodologią projektu ENGAGE! opracowaną przez przedstawicieli BISER i Rady Regionu Agder.

Metodologia i materiał w pdf z którym pracowaliśmy dostępny jest tutaj: https://biser.org.pl/przewodnik-po-wspolpracy-miedzynarodowej-dla-ngos-juz-dostepny/

W ECS zaprezentowały się organizacje:

Pomorskie:

Pomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Mapa Obywatelska, Stowarzyszenie Magnolia z Gdańska, Stowarzyszenie EDUQ z Lęborka, Fundacja Rozwoju Kultury Art of Freedom oraz BISER.

Warmia i Mazury:

Bank Żywności z Olsztyna, Elbląska Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych, WAMA COOP, Stowarzyszenie Gmin Rp euroregion Bałtyk (partner w ENGAGE!) i Stowarzyszenie Gmin Zamków Gotyckich.

Z Norwegii przyjechali przedstawiciele regionu Kristiansand (Partner ENGAGE!) oraz reprezentanci lokalnych NGO’s: Batteriet Sør, Razem/Sammen oraz Vigour Kommunne i Klubu Piłkarskiego Vigour.

Szczegółowe kontakty do organizacji i przedstawicieli obecnych na spotkaniu z chęcią przekażemy organizacjom zainteresowanym współpraca lub przyszłymi projektami międzynarodowymi. Dajcie nam znać na adres: magda@biser.org.pl

Plan dnia zakładał szereg prezentacji i wymiany informacji na zasadzie „speed dating” dla NGOs, ogólne informacje o możliwościach oferowanych w projekcie ENGAGE! oraz nowych programach finansowania projektów międzynarodowych, informację o Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, oraz roli i wsparciu Koordynatorów Obszarów Tematycznych na przykładzie Obszaru Tematycznego turystyka https://www.balticsea-region-strategy.eu/pa-tourism-about . Po lunchu uczestnicy poznali szczegóły metodologii pracy w środowisku międzynarodowym wg przewodnika Engege! i dyskutowali o ekosystemie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, w jakim funkcjonują nasze organizacje. wymiana wiedzy kontynuowana była do późnego wieczora, przy kolacji w lokalnej restauracji.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie!

W kolejnym wpisie przekazujemy informacje o 2 dniu naszej wizyty studyjnej oraz odwiedzone organizacje 3 sektora z Gdańska i Sopotu. Link tutaj:

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.