Nasz projekt EMPACI Interreg BSR wybrany do dofinansowania! Ruszamy w styczniu!

Kilka dni temu Interreg Baltic Sea Region podało wyniki ostatniego naboru projektowego. Jesteśmy bardzo dumni?, że projekt #EMPACI (Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region), w którym jesteśmy jednym z 14 partnerów otrzymał dofinansowanie!

od 2019 roku zaczynamy pracę nad rozwojem budżetów partycypacyjnych na bazie najlepszych praktyk z #RegionuMorzaBałtcykiego.

Komitet Monitorujący program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 zebrał się w Tallinie w dniach 19-20 września 2018 r., aby wybrać najbardziej obiecujące projekty transnarodowe mające na celu dalsze wspieranie rozwoju regionu w dziedzinie zdolności do innowacji, zarządzania zasobami naturalnymi i zrównoważonego transportu.

Komitet Monitorujący odpowiada za zatwierdzanie wniosków projektowych, nadzorowanie realizacji projektów i prawidłowe wykorzystanie funduszy. Komitet Monitorujący wybrał 31 spośród 114 złożonych wniosków projektowych w trzecim naborze w priorytetach 1-3 (tj. zdolności innowacyjne, zarządzanie zasobami naturalnymi, zrównoważony transport). Komitet Monitorujący przeznaczył na wybrane projekty 56 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 1,9 mln EUR z Norweskiego Funduszu Narodowego oraz 1,4 mln EUR z ENI/Rosyjskiego Funduszu Narodowego. Wspieranie cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw z sektora mechatroniki i budowy maszyn, zwalczanie zanieczyszczeń wody pochodzących z mikroplastików, zarządzanie osuszonymi torfowiskami oraz poprawa mobilności na odległych obszarach turystycznych to przykłady pomysłów wspieranych przez Komitet.

Nowo wybrane projekty uzupełniają 74 projekty będące w trakcie realizacji w ramach pierwszego i drugiego naboru i będą aktywnie przyczyniać się do zwiększenia innowacyjności, dostępności i trwałości regionu Morza Bałtyckiego.

Do pobrania:

Zestawienie projektów wybranych w III naborze