Nasz projekt o młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej InDiGiSE

Brak widoczności, specjalistycznych szkoleń i dostępu do infrastruktury, a także ograniczony dostęp do finansowania to główne bariery  w sektorze ekonomii społecznej i przeszkadzają przedsiębiorcom społecznym w oddziaływaniu społecznym na większą skalę. A zarządzanie przedsiębiorstwem jest jeszcze trudniejsze, gdy ktoś ma zaledwie 25 lat lub mniej. Niemniej jednak przedsiębiorczość społeczna staje się coraz bardziej widoczna i doceniana dzięki aktywności liderów młodzieżowych oraz wsparciu nauczycieli, organizacji pozarządowych, specjalnie zaprojektowanego wsparcia legislacyjnego i biznesowego w zakresie CSR, sieci społecznościowych, alternatywnego finansowania i infrastruktury, które pozwalają nowoczesnej młodzieży odnieść sukces. Dostęp do informacji o praktykach i narzędziach rozwoju biznesu społecznego należy zapewnić większym grupom społeczeństwa, dlatego w naszym nowym projekcie INDIGISE współfinansowanym ze środków programu ERASMUS+ szczególną uwagę należy poświęcić wzmocnieniu przedsiębiorczości społecznej młodzieży.

Grupą docelową projektu INDIGISE są młodzi ludzie, którzy poszukują pozytywnych zmian społecznych lub środowiskowych w społeczeństwie, odczuwają potrzebę stworzenia własnego biznesu, ale brakuje im wsparcia w zakresie kompetencji i finansów. Łącząc doświadczenie specjalistów z uniwersytetów, organizacji pozarządowych i sieci biznesowych oraz działając zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji, partnerzy projektu INDIGISE z Litwy, Łotwy, Polski i Norwegii zapewnią takie wsparcie i będą promować młodzieżową przedsiębiorczość społeczną w regionie Morza Bałtyckiego poprzez narzędzia edukacyjne stosowane w edukacji pozaformalnej. Zgodnie z ustaleniami podczas pierwszego spotkania partnerskiego Zoom w dniach 6-7 maja 2020 partnerzy INDIGISE mają:

 

  • dostarczać zorientowane na młodzież, innowacyjne narzędzia edukacyjne w celu rozwijania kompetencji przedsiębiorczych w dziedzinie ekonomii społecznej i angażować młodzież w przedsiębiorczość społeczną;
  • rozpowszechniać wśród młodzieży ideę przedsiębiorczości społecznej w północnym regionie Europy;
  • zapewnić niezbędne kompetencje i narzędzia wsparcia, aby umożliwić młodym ludziom rozwijanie pomysłów na biznes społeczny;
  • promować koncepcję przedsiębiorczości społecznej i wspierać nowe przedsiębiorstwa społeczne w regionie Morza Bałtyckiego poprzez utrzymywanie platformy otwartych zasobów edukacyjnych (OER) www.socialenterprisebsr.net;
  • zachęcać młodych ludzi do innowacyjnego i kreatywnego myślenia, współpracy i podejmowania ryzyka za pośrednictwem dwóch obozów – InnoCamps, organizowanych w Norwegii i na Litwie w 2021 roku;
  • przygotować dokument – InnoCamp Methodology Handbook – instrukcję pokazującą krok po kroku, jak można przygotować podobny obóz – InnoCamp  dla młodzieży z której skorzystać mogą: szkoły, edukatorzy,  organizacje pozarządowe itp .;
  • promować dobre praktyki wśród partnerów lokalnych i międzynarodowych w celu osiągnięcia trwałego i opartego na współpracy wsparcia społecznego biznesu w sektorze młodzieży.

 

Podczas spotkania, które pierwotnie miało się odbyć w Rydze na Łotwie, ale ze względu na COVID19 zostało przeniesione do trybu online, partnerzy omówili planowane działania, zarządzanie projektem i narzędzia, które zostaną wykorzystane do maksymalizacji wpływu projektu.

 

Pierwsza część naszej pracy (IO1) skoncentruje się na ulepszeniu istniejącej platformy wiedzy i sieci www.socialenterprisebsr.net, która została uruchomiona w 2014 r., w ramach projektu Erasmus + „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”. Od tego czasu wszystkie kraje Regionu Morza Bałtyckiego przyczyniły się do promowania przedsiębiorczości społecznej.

 

INDIGISE ma na celu ulepszenie tej platformy, dostosowując ją do młodszych przedsiębiorców w wieku 16-30 lat i oferując odpowiednie informacje na temat otwartych zasobów edukacyjnych (OER) na temat mechanizmów i narzędzi wsparcia biznesu społecznego, promując młodych przedsiębiorców społecznych, wyposażając je w odpowiednie materiały edukacyjne i dostarczając niezbędne kontakty i wiedzę.

 

W drugiej części projektu (IO2) zostaną opracowane specjalne wytyczne dla organizacji młodzieżowych „Jak stymulować przedsiębiorczość społeczną poprzez nieformalne metody uczenia się, w tym metody grywalizacji ”. Zaangażowanych zostanie szereg organizacji zainteresowanych stron pracujących z młodzieżą, w tym: partnerzy stowarzyszeni z projektu – Junior Achievement Norway, National Youth Council (Łotwa), Baltic Sea NGO Network i inni.

 

Podręcznik metodologii InnoCamp zostanie opracowany w ramach partnerstwa jako trzeci rezultat (IO3), aby wspierać edukację młodych w tym 2 szkolenia  – InnoCamps, które odbędą się w 2021 r. w Norwegii i na Litwie.

 

Aby przekazać dalej rezultaty projektu INDIGISE i promować skutecznie przedsiębiorczość społeczną wśród młodzieży  w Polsce, na Litwie, w Norwegii i na Łotwie zostaną zorganizowane 4 spotkania dla lokalnej młodzieży, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych promocją przedsiębiorczości społecznej.

 

Partnerzy projektu:

Klaipeda University(Litwa) – Lider projektu

Baltic Institute for Regional Affairs, BISER (Polska)

Social Innovation Centre (Łotwa)

Kristiansand katedralskole Gimle (Norwegia)

Euroregion Baltic – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Baltyk (Polska)

Partnerzy stowarzyszeni:

  • Junior Achievement Norway,
  • National Youth Council (Łotwa),
  • Baltic Sea NGO Network (Poland).

Czas trwania projektu: kwiecień 2020 – Marzec 2022

Koordynatorem projektu z ramienia BISER jest dr Anna Fornalska-Skurczyńska. Kontakt z nami: biser@biser.org.pl