Nowy nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego na rok 2022

Ważne informacje dla przedstawicieli 3 sektora! W ostatnich dniach Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 (Project Support Facility, PSF, https://cbss.org/psf/latest-project-call/).

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem rocznym w wysokości 330 tys. euro. Wnioski będzie można składać na specjalnym formularzu od 14 lutego do 31 marca 2022 r. Przewidziany jest tylko jeden nabór.

Skrót z zasad ubiegania się o środki przedstawiono w następujący sposób:

  • Projects must involve partners from at least three CBSS Member States including a lead partner; 
  • The maximum amount of co-financing granted is 65 000 euros;
  • The project proposals may be initiated by individuals, groups, organizations, institutions, associations and companies in the CBSS Member states, as well as members of CBSS Expert Groups and CBSS Networks; 
  • The granted projects should have the potential to become a basis for a network, partnership or cooperation model that would become viable beyond the duration of the project life itself.  

Edycja PSF 2022

PSF ma w 2022 r. wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030 (na wskazanej stronie internetowej znajdują się linki do ww. dokumentów). W 2022 r. finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów RPMB (bezpieczny i stabilny region; zrównoważony i dobrze prosperujący region; tożsamość regionalna), oraz dotyczące:

– zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej populacji poprzez promocję informacji o powszechnym dostępie do darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień, którego podstawą jest dezinformacja, niewłaściwe zrozumienie lub brak dowodów naukowych dot. korzyści oraz zagrożeń zw. ze szczepieniami i innymi środkami zapobiegania chorobom; promocji współpracy, która wspiera szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczne, zwiększa odporność i redukuje podatność na zagrożenia. Mowa jest tutaj o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi i wywołanymi przez człowieka, jak również przestępczością przeciwko ludziom, w tym dzieciom i młodzieży;

– wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości („Green Entrepreneurship”), m.in. poprzez pomoc i zachęcanie ludzi, w tym młodych, do tworzenia własnych „zielonych” biznesów. Dodatkowym atutem będzie wymiana wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy państwami RMB; redukcji ilości odpadów i promocji zrównoważonej konsumpcji;

– innowacyjnych i inkluzywnych pomysłów dot. udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym; wzmacniania dumy i uznania dla wspólnego dziedzictwa i tożsamości, współpracy regionalnej i międzynarodowej, oraz przeciwdziałania sytuacjom, w których szczególnie dzieci i młodzi ludzie są angażowani w działalność izolacjonistyczną, szowinistyczną czy przestępczą; współpracy pomiędzy aktorami lokalnymi, władzami oraz instytucjami szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzenia badań na tematy ekonomiczne, związane ze środowiskiem naturalnym i społeczne dotyczące regionu.

Więcej informacji znajduje się na podanej powyżej stronie internetowej.

Przed aplikowaniem prosimy o zapoznanie się z zasadami konkursu na: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf

W przypadku pytań uprzejma prośba o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB (Jekaterina Popova, psf@cbss.org).