Nowy Plan Działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

Zapraszamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez przedstawicieli Wydziału Europy Północnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pełniącego rolę Narodowego Koordynatora ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce. 

15 lutego Komisja Europejska opublikowała nowy Plan Działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), zamykając tym samym prace nad jedną z większych rewizji tego dokumentu w nieco ponad 10-letniej historii Strategii.

Oznacza to, że od połowy lutego, SUERMB powinna być wdrażana w oparciu o nowe zapisy. Moment publikacji Planu Działania zbiega się w czasie z końcowym etapem prac nad programami na nową perspektywę finansową 2021-2027, co ma istotne znaczenie w kontekście powiązania nowych Wieloletnich Ram Finansowych z priorytetami Strategii.

Nowy Plan Działania SUERMB uwzględnia nowe oraz narastające wyzwania, m.in. w obszarach zwalczania skutków pandemii, zmian klimatu czy zmian demograficznych. Zasadniczym celem rewizji Planu Działania było także jego uproszczenie i skrócenie. W związku z tym, m.in. podjęto decyzję o likwidacji Działań Horyzontalnych (bądź ich przekształceniu).

Tekst zrewidowanego Planu Działania dostępny jest na oficjalnej stronie SUERMB (plik: Revised Action Plan replacing the Action Plan of 17 March 2017).

Zrewidowany Plan Działania SUERMB_najważniejsze zapisy_wersja PL_luty 2021

Ponadto w załączeniu przekazuję Państwu opracowanie w języku polskim – streszczenie najistotniejszych zapisów Planu Działania.

 

Warto odnotować, że na podstawie nowego Planu Działania zostanie utworzony punkt kontaktowy SUERMB (Baltic Sea Strategy Point – BSP), który będzie wykonywał zadania w zakresie komunikacji oraz wsparcia technicznego. Skonsoliduje tym samym dotychczasowe działania, realizowane przez Koordynatorów Działania Horyzontalnego Zdolności (HA Capacity) oraz projektu „Let’s communicate!”.

 

Baltic Sea Strategy Point, który ma funkcjonować jako konsorcjum, składające się z kilku podmiotów z regionu, zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu. Działanie BSP będzie współfinansowane ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Rozpoczynają się prace nad przygotowaniem kryteriów naboru. Będziemy Państwa informować o postępach. Konkurs powinien zostać otwarty około połowy bieżącego roku, tak aby Baltic Sea Strategy Point mógł rozpocząć swoje działanie najpóźniej w II kwartale 2022 r.