Nowy Przewodnik Społeczny o Strategiach Makroregionalnych – premierowe wydanie!

W dniu 26 maja 2024 roku ukazało się pierwsze wydanie Przewodnika Społecznego o Strategiach Makroregionalnych, przedstawiające szczegółowo osiągnięcia i główne wydarzenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego z czterech makroregionów. Inicjatywa ta, podjęta przez European House Budapest, ma na celu podkreślenie wartości zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie i realizację strategii makroregionalnych UE.

Komisarz Elisa Ferreira, która niedawno odwiedziła Budapeszt i odebrała pierwszy egzemplarz Rocznika 2023 od dyrektora Miklósa Barabása, podkreśliła: „Aktywne uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego i obywateli w strategiach makroregionalnych jest kluczowe, ponieważ skuteczne tworzenie polityk uwzględnia tych, którzy są bezpośrednio dotknięci decyzjami. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają potencjał do znacznego wkładu w kształtowanie i wdrażanie strategii makroregionalnych.”

European House Budapest kontynuuje wraz z partnerami, w tym m.in. z BISERem projekt „Stronger.Together” – „Silniejsi.Razem – magia makroregionów” (https://biser-en.org.pl/tag/europe-for-citizens/) w 2024 roku, oferując różnorodne programy, w tym tworzenie sieci cywilnej makroregionalnej. Projekt ten obiecuje być istotnym narzędziem w formalizacji dialogu obywatelskiego pomiędzy makroregionami na rzecz europejskiego projektu integracji.

BISER od 6 lat współtworzy koncepcję zbliżenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego zainteresowanych współpracą makroregionalną, reprezentując region Bałtycki oraz strategie UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Jesteśmy zaangażowani w trzy wspólne projekty i współtworzyliśmy liczne inicjatywy wzmacniające głos społeczeństwa obywatelskiego w polityce makroregionalnej UE. Jesteśmy dumni, że jako pierwsza i dotychczas jedyna organizacja z Polski przystąpiliśmy do wspólnej sieci NGO wzmacniających współpracę makroregionalną w Europie. Cieszymy się również, że nasz projekt ENGAGE! został wyróżniony w Przewodniku jako przykład dobrych praktyk.

Zapraszamy do lektury!