O czym będzie nasz nowy projekt UMBRELLA?

Na stronie Fundusze Europejskie pojawiły się Informacje o projektach wybranych do dofinansowania przez KM Interreg Południowy Bałtyk w ramach działania 5.1. WZROST POTENCJAŁU WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI Zachęcamy do zapoznania się z listą, na której jest m.in. projekt #UMBRELLA☂️, w którym #BISER będzie uczestniczył jako partner.

UMBRELLA wychodzi naprzeciw problemom małych lokalnych i regionalnych instytucji w nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi jednostkami na obszarze Południowego Bałtyku. Działania będą skupiały się na mapowaniu potencjalnych interesariuszy, określeniu ich potrzeb i barier, kojarzeniu partnerów oraz wsparciu przy budowaniu partnerstw dla przyszłych projektów. W efekcie powstanie 5 wniosków aplikacyjnych w ramach programu Południowy Bałtyk 2014-2020.

Główne grupy docelowe: małe lokalne i regionalne instytucje, które nie brały do tej pory udziału w programie Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

Pełna lista projektów dofinansowanych w 4tym naborze:

http://www.ewt.gov.pl/media/46554/listaprojektow.pdf