O naszych projektach i przedsiębiorczości społecznej na NGO.PL

Promocja, kontakty, nowi partnerzy dla działalności społecznej dzięki www.socialenterprisebsr.net – rozmowa z dr Magdą Leszczyna-Rzucidło – prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych z Gdyni o innowacyjnej platformie współpracy.

SE Support Network - logo

Inicjatywa (plaforma www.socialenterprisebsr.net) ma za zadanie wsparcie przedsiębiorstw społecznych. Czym są takie przedsiębiorstwa? Kto może się do nich zakwalifikować?

dr Magda Leszczyna-Rzucidło: Przedsiębiorczość społeczna oznacza taką sferę aktywności obywateli, która wykorzystuje instrumenty ekonomiczne dla realizacji celów społecznych. Zaliczamy tu różne podmioty – m.in. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie socjalne, tworzone dobrowolnie przez obywateli dla zaspokojenia ich potrzeb, co nie wyklucza udziału w tworzeniu i działaniu przedsiębiorstwa społecznego także instytucji publicznych czy też firm prywatnych. Działalność ekonomiczna takiego przedsiębiorstwa stanowi nie tylko źródło dochodów działalności społecznej, ale generuje również miejsca pracy, w szczególności dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Przedsiębiorstwo społeczne pełni zatem także rolę aktywizującą i integrującą w wymiarze zawodowym i społecznym.

Dla takich przedsiębiorstw nadchodzi rozwiązanie – platforma wymiany wiedzy i kontaktów. Jakbyśmy mieli krótko wyjaśnić, czym jest platforma?

M.L-R.: – Sieć Wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych (ang.: Social Entrepreneurship Support Network) to pierwsza interaktywna i zintegrowana platforma networkingowo-edukacyjna w obszarze Nordycko-Bałtyckim. Platforma jest dostępna na stronie: www.socialenterprisebsr.netSkierowana jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej działających w państwach Regionu Morza Bałtyckiego, dla których nowe kontakty i współdziałanie, przepływ informacji, wiedza oraz rozwój innowacji społecznych są kluczowe w ich codziennej pracy.

Jak wygląda rzeczywiste wsparcie dla nich?

M.L-R.: – Wielkie wyzwania, a także szybkie zmiany społeczne, wymagają nowych narzędzi pracy, nowych kontaktów, ale też wiedzy,  która pozwoli nam sprostać tym wyzwaniom. To wszystko dostarczamy właśnie na naszej platformie. Wciąż się rozwijamy, ale już teraz oferujemy bazę wiedzy nt. funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych we wszystkich krajach Regionu Bałtyckiego, pokazujemy najlepsze praktyki i przykłady działań, które pozwoliły naszym partnerom odnieść sukces. Ułatwiamy też nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami wsparcia dla ekonomii społecznej z 11 krajów, co sprzyja nowym projektom ponadnarodowym.

Czyli platforma wychodzi poza granice Polski – to dzieło międzynarodowe?

M.L-R.: – Jak najbardziej! We wrześniu 2017 r. rozpoczęliśmy projekt „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego” współfinansowany ze środków Nordyckiej Rady Ministrów. Razem z partnerami z Łotwy, Danii i Rosji, jako wspólny cel obraliśmy stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Regionie Morza Bałtyckiego, przekazując know-how związany z przedsiębiorczością społeczną w postaci właśnie powstającego modułu edukacyjnego on-line, który wkrótce będzie dostępny na naszej platformie. Dbamy też o rozbudowę i wzbogacenie naszej platformy – umieszczamy linki do kursów szkoleniowych on-line, publikujemy kalendarz wydarzeń, zbieramy informacje o przedsiębiorcach społecznych z Regionu, o podmiotach oferujących im wsparcie, konkursach grantowych i wiele innych.

Czy platformę można wykorzystać do promocji i rozwoju własnego przedsiębiorstwa?

M.L-R.: – Zdecydowanie! Przede wszystkim dzięki platformie możliwe jest zaistnienie w szerszej, ponadnarodowej społeczności związanej z przedsiębiorczością społeczną, co ułatwia zawiązywanie nowych partnerstw projektowych, kreowanie innowacyjnych rozwiązań na skalę bałtycką, poszerzenie naszej działalności statutowej o nowe rynki i nowych partnerów. Można z łatwością dodać swoje przedsiębiorstwo do bazy, poinformować o własnych wydarzeniach, wyselekcjonować partnerów z konkretnego obszaru działalności społecznej. Zatem promocja, kontakty, nowi partnerzy, a nawet nowi klienci dla naszej działalności społecznej – wszystko jest możliwe i zależy od własnej aktywności na stronie.

Co sprawia, że platforma jest unikalna?

M.L-R.: – Nasza platforma ciągle się zmienia i rozbudowuje, dostosowując do zmian w świecie społecznej przedsiębiorczości w obszarze bałtyckim. Platforma wspierana jest przez kilka równolegle działających projektów finansowanych z programu Erasmus+ czy Norden, co pozwala nam także na skuteczne docieranie do szerszej publiczności. Wkrótce np. planujemy dodać narzędzia on-line wspierające edukatorów przedsiębiorczości społecznej, mamy także bazę crowdfundingową, z której każdy może skorzystać.

Czym możemy zachęcić obecnych i przyszłych przedsiębiorców społecznych, aby dołączyli do platformy?

M.L-R.: – Myślę, że specjalnie nie trzeba zachęcać, bo platforma niczego od nas nie wymaga, a przynosi same korzyści.  Warto rozpocząć wspólną pracę nad globalnymi i lokalnymi wyzwaniami korzystając z metodologii i infrastruktury tej platformy. Zapraszamy wszystkich, którym przedsiębiorczość społeczna jest bliska, do zapoznania się z możliwościami naszej strony i dołączenia do naszej bałtyckiej sieci współpracy.  

Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na FB https://www.facebook.com/BISER.POL/, na którym publikujemy liczne informacje związane ze współpracą organizacji pozarządowych w Regionie Morza Bałtyckiego.

 

Pełny wywiad tutaj: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2170266.html