•  Prowadzenie działań na rzecz wspierania rozwoju regionalnego i lokalnego na obszarze Polski północnej;

•  Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską i dostosowania struktur organizacyjnych i zasobów kadrowych do wymogów związanych z funkcjonowaniem Polski w Unii Europejskiej;
•  Podejmowanie inicjatyw w zakresie integracji horyzontalnej i rozwoju partnerskich sieci współpracy na obszarze Europy bałtyckiej;
•  Rozbudzanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw dla wszechstronnego rozwoju naukowego, gospodarczego oraz społecznego związanego z rozwojem regionalnym i integracją Polski z Unią Europejską;
•  Kształtowanie sprzyjających postaw i działań upowszechniających zjawiska, treści oraz wartości proregionalne i proeuropejskie;
•  Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują działania wpisane w cele Stowarzyszenia;
•  Konsolidacja i integracja podmiotów skupionych wokół idei rozwoju regionalnego i integracji z Unią Europejską mogących wnieść wkład w realizację celów Stowarzyszenia.

 

Powyższy tekst pochodzi z Dokumentu – „Strategia rozwoju stowarzyszenia BISER do 2030 roku”, który powstał w ramach tzw. rozwoju instytucjonalnego BISER w projekcie ENGAGE!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.