Parę słów o naszym projekcie Social Seed Erasmus +

Już wiosną 2021 przedstawimy Wam jeden z głównych rezultatów projektu „Social Seed” (www.socialseedproject.eu) – podręcznik zawierający program szkoleniowy, który wspiera inkubację przedsiębiorczości dla osób zagrożonych wykluczeniem. Finalna publikacja będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych i administracji publicznej w całej Europie, jako gotową do użycia metodologię pracy. 

❏    Cele projektu

 

Projekt SOCIAL SEED ma na celu opracowanie nowej metodologii inkubacji osób wykluczonych społecznie, aby stały się przedsiębiorcami z innowacyjnym podejściem wspieranym przez firmy prywatne. To podejście rozwija hybrydowy model współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i firmami. Analizuje najlepsze praktyki i treści edukacyjne oraz angażuje firmy biznesowe w inkubację 15 przedsiębiorców z grup wykluczonych społecznie. I na koniec oddaje całą tę wiedzę i know-how wszystkim organizacjom pozarządowym i administracji publicznej w całej Europie jako metodologię.

 

GŁÓWNYMI CELAMI SOCIAL SEEDS W CIĄGU 30 MIESIĘCY ICH TRWANIA SĄ:

 • Opracowanie metodologii inkubacji dla przedsiębiorców z grup wykluczonych
 • Stworzenie inkubatora społecznego
 • Stworzenie nowego modelu biznesowego współpracy pomiędzy firmami i organizacjami pozarządowymi.
 • Opracowanie szkolenia ukierunkowanego na potrzeby i ograniczenia w/w przedsiębiorców (grup wykluczonych)
 • Wprowadzanie innowacji w zakresie zrównoważonych ekonomicznie modeli biznesowych, tak aby rozpocząć na nowo godne życie.
 • Dotarcie z tym narzędziem dla ekosystemów przedsiębiorców do jak największej liczby osób: organizacje pozarządowe, firmy prywatne, administracja publiczna, itp.

 

 

❏    Partnerzy projektu

 

Partnerstwo SOCIAL SEED jest tworzone przez 6 podmiotów z 4 krajów: Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Polski.

 

 • INICIATIVAS (Hiszpania): Firma konsultingowa specjalizująca się w innowacjach & z własnym prywatnym inkubatorem. Jest to bezpośrednie połączenie ze światem biznesu.

 

 • ISM-MAINZ (Niemcy) Instytut badań społecznych, związany z administracją publiczną i sieciami uniwersyteckimi. Szerokie doświadczenie w zakresie najlepszych praktyk i europejskiego rynku pracy.

 

 • ANZIANI E NON SOLO (Włochy) Organizacja pozarządowa zajmująca się przedsiębiorczością i integracją społeczną. Doświadczenie w inkubowaniu firm z grup wykluczonych i zarządzaniu mikrokredytami.

 

 • BISER (Polska): Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych. Silne relacje z firmami i podmiotami społecznymi w ich regionie. Różnorodne doświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości społecznej.

 

 • ASOCIACIÓN CON VALORES (Hiszpania) Organizacja pozarządowa o charakterze biznesowym. Jej członkowie są profesjonalistami w dziedzinie biznesu, co pozwala im tworzyć biznesowe rozwiązania dla wyzwań społecznych.

 

 • SOCIAL LAB (Włochy) Konsorcjum różnych spółdzielni socjalnych na południu Włoch. Szersze doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu przedsiębiorstw dla grup wykluczonych.