Pierwsze spotkanie partnerów projektu EmPaci Interreg Region Morza Bałtyckiego

W dniach 27-28 marca w Rostocku przedstawiciele 14 partnerów z 5 krajów bałtyckich, a także partnerzy wspierający w tym Związek Miast bałtyckich, spotkali się na sptkaniu otwierającym projekt EmPaci.

Z ramienia BISER koordynatorem projektu jest Anna Fornalska-Skurczyńska.

 

 

Opis projektu / Project summary

Większość obszaru regionu Morza Bałtyckiego charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia, tj. duża przestrzenna fragmentacja obszarów mieszkalnych. Jest to wyzwanie dla władz publicznych, jeśli chodzi o zaangażowanie wszystkich obywateli we wspólne projekty i omawianie istotnych kwestii ze wszystkimi grupami. Potrzebne są tutaj instrumenty, które umożliwią i zachecą całe społeczeństwo do wzięcia udziału w podejmowaniu decyzji w ich gminach, np. ustalanie wydatków i dochodów w budżecie gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt EmPaci skupia się na budżecie partycypacyjnym – bezpośrednim udziale obywateli w przygotowaniu i przyjęciu budżetu lokalnego. Jest to sposób na wyzwanie opisane powyżej. Opiera się to na zrozumieniu, że wiele gmin regionu Morza Bałtyckiego na ma zdolności ustanowienia budżetu obywatelskiego. Administracje zarządzające i obywatele nie mają wiedzy, czym jest właśnie budżet partycypacyjny i często nie są gotowe na zastosowanie go. Z badań i raportów wynika, że taki rodzaj budżetu mobilizuje jeden typ obywateli (głównie są to mężczyźni, wykształceni i aktywni politycznie, w przedziale wiekowym 35-65 lat).

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest pozyskanie większej liczby gmin i różnych typów obywateli zaangażowanych w budżet partycypacyjny poprzez budowanie miejskiej zdolności, ponadnarodowych klastrów oraz współpracę gmin i obywateli w całym regionie Morza Bałtyckiego. Będzie to sprzyjać akceptacji społecznej oraz budowaniu więzi w gminach.

Głównym produktem jest budowanie potencjału i wiedzy, a także wzmacnianie relacji między gminami i obywatelami przez dostarczenie gotowych do użycia wytycznych, programów szkoleniowych i narzędzi do wdrażania budżetu obywatelskiego.