Pierwsze spotkanie projektu UMBRELLA za nami :)

sb logo

 

 

 

 

 

W dniach 14-15 lutego, w Elblągu, odbyło się spotkanie otwierające projekt UMBRELLA w ramach obchodów 20-lecia Euroregionu Bałtyk. UMBRELLA, w którym ERB pełni rolę Partnera Wiodącego, ma na celu rozwój umiejętności w zakresie know-how dla małych lokalnych i regionalnych organizacji w obszarze Programu Południowy Bałtyk, aby zainicjować ich aktywny udział w transgranicznej współpracy w codziennych działaniach.


Partnerzy projektu wraz z liczną reprezentacją partnerów stowarzyszonych spotkali się w tak licznym gornie po raz pierwszy – bardzo pomocne było przedstawienie się wszystkich organizacji w formie ciekawych prezentacji. Dzięki temu (oraz kilku ciekawym aktywnością przygotowanym przez Koordynator Projektu UMBRELLA – Valentinę Scandola) uczestnicy przełamali pierwsze lody i byli gotowi na ciekawe dyskusje i pracę w grupach.

Zobacz pełną prezentację Agnieszki Limanówki z Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Południowy Baltyk:

2018-02-15_Umbrella_Kick-off_JS

Podzieleni na trzy grupy partnerzy zostali poproszeni o zidentyfikowanie i omówienie motywacji, etyki, wartości związanych z budowaniem zdolności w organizacjach. W rezultacie ustaliliśmy, że partnerzy postrzegają m.in. podróże, doskonalenie umiejętności językowych i wymianę pomysłów jako kluczowe czynniki motywujące ludzi do budowania zdolności w kontekście transgranicznym. Jednocześnie elementy takie jak jasny podział obowiązków i określenie jasnych celów zostały uznane za fundamentalne, aby odnieść sukces w zespole. Takie cechy, jak wzajemne zaufanie i dobra atmosfera pracy w sieci okazały się również niezbędne do prowadzenia angażującej współpracy.

Prezentacja projektu dostępna poniżej:

UMBRELLA KICK OFF MEETING PRESENTATION_LP

Druga część spotkania została poświęcona określeniu osi priorytetowej, celów, czasu trwania i budżetu projektu wraz z jasną definicją budowania zdolności. Warsztaty miały na celu wprowadzenie partnerów w projekt, jego cele i konkretne zadania. Uczestnicy zajęli się trzema kwestiami: strategią komunikacji; nowymi pomysłami na mikrodziałania, transgraniczne konferencje i wydarzenia podnoszące świadomość. Omówiliśmy także strategię angażowania partnerów stowarzyszonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chodzi o strategię komunikacji, według uczestników, największe korzyści przyniosą nam spotkania bezpośrednie i zastosowanie prostego języka w komunikacji z potencjalnymi beneficjentami. Niemniej ważne są nasze planowane mikro-działania, takie jak: szkolenia, bezpośrednie spotkania, zaangażowanie w relacje transgraniczne, organizacje wydarzeń związanych z podnoszeniem świadomości.

W końcowej części dwudniowego spotkania uczestnicy spotkali się z przedstawicielką Sekretariatu Programu Południowy Bałtyk Panią Agnieszką Limanówką. Omówiła ona oczekiwania i wymagania programu Interreg South Baltic 2014-2020, m.in zagadnienia dyscypliny finansowej i sprawozdawczej, zmiany w projekcie – rodzaje zmian, kwalifikowalność kosztów, dokumenty księgowe, struktura budżetu projektu (linie budżetowe ), raportowanie, wyjaśnianie i zwrot kosztów, okres sprawozdawczy; zgodność z zasadami programu, partnerstwo.

Polecamy także link do artykułu na temat otwarcia naszego projektu oraz 20-lecia Euroregionu Bałtyk, które świętowano hucznie w dniach 14-15 lutego https://www.info.elblag.pl/37,53317,W-Elblagu-swietowano-20-lecie-istnienia-Euroregionu-Baltyk.html oraz link do filmu z całości spotkania https://www.facebook.com/euroregionbaltic/videos/1910755102314219/