Podsumowanie spotkania MSZ nt. SUERMB 23.06.2021

Za Wydziałem Europy Północnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazujemy Państwu krótkie podsumowanie krajowego spotkania nt. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), które miało miejsce 23 czerwca na platformie MS Teams. Załączam także prezentacje naszych prelegentów. W spotkaniu brała udział m.in. Prezes BISER, Magda Leszczyna-Rzucidło. 

Narodowy Koordynator SUERMB przypomniał o kluczowych zmianach dotyczących struktury zarządzania Strategii, które wynikają z niedawnej rewizji jej najważniejszego dokumentu referencyjnego: Planu Działania.

Program spotkania: PROGRAM spotkania MSZ nt. SUERMB dla polskich interesariuszy_23 czerwca 2021 r.

Polscy współkoordynatorzy trzech Obszarów Tematycznych SUERMB (Biogeny, Innowacje i Kultura), przedstawili działania realizowane w ramach swoich Obszarów oraz wskazali na możliwości włączenia w nie nowych, polskich interesariuszy. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z efektami projektu flagowego UrbCulturalPlanning, realizowanego w ramach Obszaru Tematycznego Kultura.

Przedstawicielka Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o powiązaniach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR) z SUERMB. W ramach priorytetu 4 programu IBSR (podpunkt 4.2. Zarządzanie makroregionalne), zostaną przeznaczone dedykowane środki na wsparcie techniczne dla Koordynatorów Obszarów Tematycznych SUERMB, a także dofinansowanie organizacji Dorocznych Forów Strategii i działalności Baltic Sea Strategy Point. Więcej nt. programu można przeczytać na stronie www.ewt.gov.pl.

Przedstawicielka Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiła natomiast stan prac nad Umową Partnerstwa, Krajowym Planem Odbudowy oraz poszczególnymi krajowymi programami operacyjnymi na lata 2021-2027 w kontekście ich powiązań ze Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Było to pierwsze z serii spotkań, jakie zaplanowaliśmy dla polskich interesariuszy w związku z nowymi okolicznościami współpracy makroregionalnej nad Bałtykiem, wynikającymi z wejścia w życie zrewidowanego Planu Działania Strategii oraz nowej architektury finansowej UE na lata 2021-2027. Po wakacjach planujemy wznowienie spotkań, również w formie wirtualnej, tym razem jednak w języku angielskim, w związku z planowanym udziałem koordynatorów pozostałych Obszarów Tematycznych, ulokowanych w pozostałych krajach makroregionu.  

Polecamy Państwu materiały ze spotkania:

  1. MFiPR_embedding
  2. MSZ_rewizja Planu Działania SUERMB
  3. Obszar Tematyczny Biogeny
  4. Obszar Tematyczny Innowacje
  5. Obszar Tematyczny Kultura
  6. UrbCulturalPlanning_w ramach OT Kultura
  7. Zrewidowany Plan Działania SUERMB_najważniejsze zapisy_wersja PL_luty 2021

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z Panią Joanną Wojtkowską lub Kamilą Wojsznis z Wydziału Europy Północnej/Head of Northern Europe Unit
Pani Joanna Wojtkowska pełni też funckję Narodowego Koordynatora ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Ministry of Foreign Affairs, POLAND
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Telefon: +48 22 523 8843 Faks: +48 22 621 0213
www.gov.pl/dyplomacja / www.gov.pl/diplomacy