Podziękowanie dla uczestników sympozjum „POMORSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻY”

Do uczestników Sympozjum

POMORSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MŁODZIEŻY

– 27.10.2017, Gdańsk Oliwa, w Coworking O4

W imieniu organizatorów Sympozjum z 27-10-2017 r. chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom za współpracę i kreatywny wkład w nowe otwarcie edukacji przedsiębiorczości młodzieżowej.

W szczególności dziękuję Marcie Moksa gospodarzowi Coworkingu O4 za udostępnienie siedziby, Maciejowi Grabskiemu za dyskretny mecenat, Senatorowi Antoniemu Szymańskiemu za wsparcie, a także sponsorowi – Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Słowa uznania należą się uczniom liceów nr I i XX za ekscytująca debatę oksfordzką.

W załączonym sprawozdaniu przedstawiam najważniejsze ustalenia Sympozjum, z których najbardziej interesujące jest potwierdzenie przez uczestników, że chcemy dalej współdziałać na rzecz budowania środowiska edukatorów przedsiębiorczości.

Na bieżąco jest również aktualizowana strona przedsięwzięcia  .

Zachęcamy do nadsyłania informacji, które pozwoliłyby na jej uzupełnianie i rozpoczęcie budowania bazy dobrych praktyk istotnych dla uczestników Pomorskiego Klubu Edukatorów Przedsiębiorczości Młodzieżowej na poniżej podane adresy mailowe. Cenne będą również uwagi dotyczące zadań klubu i oczekiwań.

W grudniu planujemy – w gościnnych progach Coworkingu O4 – pierwsze spotkanie Klubu Edukatorów Przedsiębiorczości Młodzieżowej (KEPM). Przed spotkaniem chcielibyśmy poznać i uwzględnić Państwa preferencje w wyborze  problematyki. W sprawozdaniu wymieniono najważniejsze postulaty/tematy, które zrodziły się podczas obrad stolików Open Space. Prosiłbym, jeśli uczestnictwo w KEPM budzi Państwa zainteresowanie, o podanie dwóch wybranych tematów. Wdzięczni też będziemy jako zespół przygotowujący to nowe otwarcie za odpowiedź w terminie do 10 listopada na jeden z maili: toczyski@ug.edu.pl lub mariusz.kowalik@fundacjarc.org.pl

Serdecznie pozdrawiam

W. Toczyski

dr hab. Witold Toczyski
Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych
Tetmajera 60, 81-406 Gdynia,
+ 0 794 74 33 11; 58 662 33 11;
wtoczyski@gmail.comtoczyski@ug.edu.pl
http://biser.org.pl/

 

logo-biser-1024x133