Pomorska młodzież na Inno Camp w Kłajepdzie!

Przedstawicielki Fundacji RC – Klaudia Knabe oraz Natalia Zarębska wzięły udział w 5 dniowym Obozie Przedsiębiorczości Społecznej dla Młodzieży InDigiSE Inno CAMP zrealizowanym w ramach projektu Erasmus+ „INDIGISE” w Kłajpedzie na Litwie oraz online. Wydarzenie odbyło się w dniach 9-14 maja 2022 na terenie kampusu Uniwersytetu w Kłajpedzie (Lider Projektu) oraz online. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 młodych osób z 4 krajów.

Wśród uczestników z Norwegii, Litwy, Łotwy i Polski są także dwie przedstawicielki z Pomorza – Klaudia i Natalia z Fundacja RC, które aktywnie uczestniczyły w warsztatach, pracowały nad międzynarodowymi koncepcjami innowacji społecznych i wspólnie z grupą poznawały uroki Kłajpedy.

Przedsiębiorczość społeczna to wyjątkowa idea – misja XXI wieku, która ze względu na odmienną historię, tradycje i formy rozwoju ekosystemu biznesowego w krajach UE jest postrzegana i definiowana w różny sposób. Przedsiębiorczość społeczna to model działania, którego podstawową misją jest rozwiązywanie wyzwań społecznych i środowiskowych poprzez działalność biznesową. Przedsiębiorstwa społeczne stosują innowacyjne i biznesowe podejście do ulepszania życia społeczności lokalnej i/ lub rozwiązywania problemów środowiskowych.
InnoCamp jest bardzo skutecznym narzędziem kierowania uczniów i młodzieży w kierunku przedsiębiorczości społecznej i promowania wśród nich pomysłów na biznes społeczny. Zachęcanie młodzieży do działania mając na uwadze zrównoważony rozwój, środowisko naturalne i społeczność lokalną jest doskonałym sposobem na kształtowanie nowych kompetencji, które odpowiadają współczesnym wyzwaniom i trendom globalnym.
Wierzymy, że dzięki innowacyjnym obozom przedsiębiorczości społecznej InnoCamp idea biznesu społecznego stanie się bardziej zrozumiała, rozpoznawalna i atrakcyjna!

Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia: