Ponad 200 uczestników Forum Bioregionu na Łotwie podpisało Memorandum dobrej woli w sprawie wspólnego budowania zrównoważonego bioregionu w Parku Narodowym Gauja

25 października w Siguldzie w regionie Vidzeme na Łotwie odbyło się międzynarodowe forum „Misja – Tworzenie bioregionu na terenie Parku Narodowego Gauja”. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 uczestników. Byli to przedstawiciele państwa, gmin, organizacji pozarządowych, sektora prywatnego oraz aktywni przedstawiciele społeczności lokalnej. W forum uczestniczyli międzynarodowi prelegenci, którzy dokonali przeglądu najważniejszych aspektów tworzenia udanego, zrównoważonego bioregionu.

Podczas wydarzenia 212 uczestników forum, w tym 13 partnerów instytucjonalnych, podpisało memorandum dobrej woli, które określa kierunki, w których można przede wszystkim wzmacniać rozwój bioregionu. Obietnica zostanie wzmocniona konkretnymi działaniami wiążącymi wszystkie strony, które podpisały memorandum.

„Utworzenie i funkcjonowanie bioregionu wzmocni także strategiczny rozwój regionu planowania Vidzeme, którego jednymi z najważniejszych celów jest ochrona i dalekowzroczne zarządzanie naturalnymi ekosystemami i zasobami. Wielkie cele można osiągnąć tylko wspólnie, a inicjatywa bioregionu jest dowodem na to, że potrafimy i jesteśmy gotowi współpracować, aby Vidzeme stało się wzorem zrównoważonego rozwoju, pożądanym miejscem do życia dla mieszkańców myślących ekologicznie oraz atrakcyjnym miejscem dla zielonych i włączających inwestycji” – mówi Inese Suija-Markova, która jest wiceprzewodniczącą rady hrabstwa Cēsis, a jednocześnie wiceprzewodniczącą Rady Rozwoju Regionu Planowania Vidzeme.

Uczestnicy dowiedzieli się o produkcji i rynku żywności ekologicznej w Europie oraz o korzyściach płynących ze zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi – zdrowej żywności w placówkach edukacyjnych, roli spółdzielni w rozwoju gospodarstw ekologicznych, tzw. slow turystyki i podejściu zero waste do zarządzania zasobami.

Misja bioregionu opiera się na motywacji i woli lokalnych gmin i organizacji regionu Vidzeme, aby stworzyć ruch, w którym uczestniczyłoby szerokie grono zainteresowanych – przedstawiciele gmin regionu i instytucji administracji państwowej, organizacji, instytucji badawczych i edukacyjnych, przedstawiciele społeczności, stowarzyszenia, indywidualni mieszkańcy – każdy, kto ma świadomość, że zrównoważony rozwój regionu Vidzeme mogą zapewnić podmioty podejmujące współpracę i łączące zasoby, wiedzę i doświadczenie.

„Projekt We Make Transition! pomógł zebrać ważnych graczy i interesariuszy w grupowych dyskusjach na temat rozwoju bioregionu w marcu i kwietniu 2023 roku. Dyskusje umożliwiły wymianę poglądów na temat koncepcji bioregionu: jakie wartości należy podkreślać i jakie warunki są wymagane, aby taką koncepcję wdrożyć w praktyce. Omówiono także potencjalne kierunki rozwoju i obowiązki uczestników” – mówi Lienīte Priedāja-Klepere z Regionu Planowania Vidzeme.

Uczestnicy wiosennych dyskusji, zdecydowali się na organizację Forum, co okazało się dobrym punktem wyjścia do prac nad pierwszym bioregionem w krajach bałtyckich. Kolejne kroki obejmują organizację warsztatów dla interesariuszy, którzy podpisali Memorandum, w celu omówienia czynników wpływających na misję oraz współtworzenia konkretnych działań angażujących różnych interesariuszy, a także podjęcia wysiłków na rzecz wspólnej misji.