Poznaj lepiej nasz projekt Social Seed Erasmus+ – strona internetowa już działa!

Głównym celem projektu Social SEED jest zaprojektowanie metodologii działania inkubatora społecznego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

Aby dowiedzieć się więcej o programie SOCIAL SEED i zaangażować się w działania, wejdź na naszą stronę  https://socialseedproject.eu/

SOCIAL SEED jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach umowy: Erasmus + ES01-KA204-064916

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.