Prezentacja seminarium BYSED na Bałtyckiej Konferencji Parlamentarnej

logo_EU_financed (1) EUSBSR logo - for light backgrounds_seed

W dniach 28-30 sierpnia Ryga była gospodarzem jubileuszowej 25. Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego. W spotkaniu z ramienia BISERU uczestniczyła Magda Leszczyna-Rzucidło, która w swoim wystąpieniu w 1 dniu konferencji przedstawiła osiągnięcia BS NGO Forum w zakresie wspierania społecznej przedsiębiorczości oraz zaprosiła uczestników do uczestnictwa w seminarium organizowanym przez projekt BYSED w trakcie 7 Forum Strategii w Sztokholmie. Uczestnicy poznali idee projektu Interreg Seed Money Facility BYSED oraz tezy seminarium w listopadzie.

Tegoroczne spotkanie w Rydze odbyło się pod hasłem „Wysokiej jakości oświata i praca – przyszłością regionu Morza Bałtyckiego”. Wydarzenie przyciągnęło również szerokie grono polskich i międzynarodowych ekspertów z zakresu współpracy bałtyckiej, edukacji i szkolenia zawodowego, prawa i rynku pracy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Więcej informacji nt. Konferencji można znaleźć tu:

foto_reinisinkens-3304foto_reinisinkens-2486 foto_reinisinkens-4022