Projekt  „We Make Transition!” – zaczynamy seminarium w Helsinkach już 10 marca

Żyjemy dziś w obliczu złożonych wyzwań ekologicznych i społecznych. W związku z tym istnieje potrzeba zmobilizowania wszystkich warstw społeczeństwa do opracowania rozwiązań, które umożliwią potrzebną zmianę w naszych tradycyjnych sposobach działania. Różne organizacje i podmioty społeczeństwa obywatelskiego, odgrywają ważną rolę we wspieraniu służb publicznych w radzeniu sobie z zewnętrznymi przeszkodami. Równocześnie władzom lokalnym często brakuje jednak skutecznych metod systematycznej współpracy z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego.

Nowy projekt „We make transition!” ma na celu wywołanie dyskusji i zmierzenie się z tym wyzwaniem. W ramach projektu organizowane jest seminarium inauguracyjne, którego głównym mówcą będzie Derk Loorbach, dyrektor Holenderskiego Instytutu Badawczego ds. Transformacji – DRIFT z Holandii. Inni prelegenci seminarium będą również prezentować poglądy na temat udziału społeczeństwa obywatelskiego, roli kultury i wspólnot eko-społecznych.

Seminarium odbędzie się w piątek 10 marca, w głównej bibliotece Oodi w Helsinkach. Wydarzenie jest otwarte dla zewnętrznych uczestników zainteresowanych zarządzaniem przemianami, partycypacją społeczeństwa obywatelskiego i zrównoważonym rozwojem eko-społecznym.

„We make transition!” – to trzyletni projekt współfinansowany ze środków unijnego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Bierze w nim udział 11 organizacji partnerskich z Finlandii, Estonii, Łotwy, Polski, Niemiec i Norwegii.

Spotkajmy się w Helsinkach!

Program seminarium.