Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów międzynarodowych i krajowych realizowanych przez Stowarzyszenie BISER w ostatnich latach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

1. Program Social Seed

Social Seed – projekt współfinansowany ze środków programu Erasmus+

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

2. Program Interreg Region Morza Bałtyckiego „EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region”, 2018-2021;

„BYSED – BSR youth social entrepreneurship development”, 2016-2017; projekt wsółfinansowany ze środków programu Seed Money Facility Interreg Baltic Sea Region 2014-2020

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

3. Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Umbrella – Boosting cross-border cooperation capacities of local actors in South Baltic Sea – projekt współfinansowany ze środków projektu Interreg Południowy Bałtyk; 2014-2020

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

4. Nordic Council of Ministers

„Social entrepreneurship development in the Baltic Sea Region” – projekt wspólfinansowany ze środków Nordyckiej Rady Ministrów, projekt NORDEN 17055

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

5. Program Erasmus+

“Improvement of the social entrepreneurship networking and educational possibilities in the Baltic Sea region”; 2017-2019 współfinansowany ze środków programu Erasmus+, Ref. no: 2017-1-LV01-KA204-035413

„Promotion of social entrepreneurship in youth sector by digital and informal education tools (InDigiSE)”; 2020-2022; współfinansowany ze środków programu Erasmus+, Ref. no: 2019-3-LT02-KA205-006559

„Social Seed”, 2019-2022

„Rozwój sieci podmiotów działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości i możliwości edukacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego” SENBS2020; 2020-2022

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

6. Diagnoza sektora NGO związanego z energią odnawialną i ochroną środowiska w ramach statutowej działalności BISER oraz aktywności w projekcie UMBRELLA; 2018-2019;

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

7. Program Interreg Region Morza Bałtyckiego „EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region”, 2018-2021;

„BYSED – BSR youth social entrepreneurship development”, 2016-2017; projekt wsółfinansowany ze środków programu Seed Money Facility Interreg Baltic Sea Region 2014-2020

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

8. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

9. ASOS

„Rozwój sieci podmiotów działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości i możliwości edukacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego” SENBS2020; 2020-2022

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

10. Program Europa dla Obywateli

”Citizens of macro-regions for a stronger Europe”, 2018-2020

„An alternative positive voice – the citizens’ shadow report” ; 2020-2021

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

11. Działalność w ramach punktu kontaktowego Baltic Sea NGO Network

Zobacz też archiwum naszych projektów z lat 2004-2011:

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij w logo, nazwę projektu lub przycisk "WIĘCEJ"!

16. Agora

Pokaż