Przedsiębiorczość społeczna młodzieży jako ważny kod kulturowy wpływający na przyszłość demograficzną Polski.

Prezentujemy tekst prof. dr hab. Witolda Toczyskiego, wiceprezesa BISERu, który opublikowany został w wydawnictwie: „Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej” pod red. naukową Józefiny Hrynkiewicz, Janusza Witkowskiego i Aliny Potrykowaskiej.

 

7.7. Przedsiębiorczość społeczna młodzieży jako ważny kod kulturowy wpływający na przyszłość demograficzną Polski.
Prof. dr hab. Witold Toczyski
Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER

Uzasadnienie
Jednym z czynników hamująco wpływającym na pozytywny model rozwoju rodzin jest niewłaściwa pedagogika społeczna młodzieży, która kosztem solidaryzmu społecznego eksponuje model egoizmu, a nawet hedonizmu. Jest to wielki problemat kulturowy polskiej edukacji.
U podstaw prężności demograficznej stoi rodzina. Stabilność ekonomiczna, rozumiana jako gwarancje na podołanie kształceniu dzieci i osiągnięcie przez nich dobrego zawodu, stworzenie podstaw zaradności i umiejętności współpracy w grupie stają się ważnym czynnikiem o ile nie najważniejszym w decyzji o posiadaniu dzieci. W polskiej edukacji występuje w szczątkowej postaci kształcenie dla przedsiębiorczości. Są to zajęcia o makro i mikroekonomii, bankowości, budżetowa niu i grach ekonomicznych. Zajęcia w większości mają charakter zajęć ekspo
nujących podstawy teoretyczne. Natomiast na zupełnym marginesie jest przedsiębiorczość społeczna młodzieży. Przedsiębiorczość społeczna wiąże się na stawieniem na nowe rozwiązania w relacjach społecznych. Oznacza też uspołecznienie naturalnej przedsiębiorczości, która nakierowana jest na pomysłowe rozwiązania w biznesie. Wspólna dla obu rodzajów przedsiębiorczości jest wizja, pasja i czerpanie znacznej satysfakcji z procesu realizacji swoich pomysłów, nowych rozwiązań. Nadal brak jest poważnej odpowiedzi na pytanie – jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wzmocnić rozwój przedsiębiorczości społecznej młodzieży.

Wiemy, że jednym ze źródeł sukcesu gospodarczego jest pomysłowość, od waga i zdolność do podejmowania ryzyka poprzedzana jest praktykowaniem przedsiębiorczości społecznej w szkole. Zarówno spółdzielczość uczniowska, jak angażowanie się młodzieży do prac
na rzecz społeczności lokalnej jest w totalnej zapaści. Realizując projekt międzynarodowy ”BSR youth social entrepreneurship
development BYSED” BSR Interreg doszliśmy do konkluzji, że przedsiębiorczość społeczna młodzieży jest jednym z ważniejszych czynników wzmacnia nia kulturowego rodziny i społeczności lokalnej.

Całe wydawnictwo i wszystkie materiały można znaleść tutaj: sytuacja_demograficzna_polski_jako_wyzwanie (1)