PRZEDSTAWICIELE BISER W GRUPIE ROBOCZEJ AKCJI HORYZONTALNEJ ZDOLNOŚĆ STRATEGII UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Przedstawiciele BISER zostali zaproszeni do pracy w jednej z grup roboczych Akcji Horyzontalnej Zdolność Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, która ma za zadanie wypracować plan działania dla organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i zwiększyć ich aktywność w pracach na rzecz realizacji Strategii. W dniu 24.02.2016 dr Magda Leszczyna-Rzucidło wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Szwedzki i Norden Association, którzy wraz z Bałtycką Siecią Organizacji Pozarządowych, której BISER jest aktywnym członkiem, pełnią rolę koordynatorów Akcji Zdolność.  W międzynarodowych warsztatach wzięli udział przedstawiciele NGOs, środowiska akademickiego, organizacji rządowych oraz reprezentanci instytucji unijnych, którzy wspólnie zastanawiali się jak wzmocnić współpracę między tymi wszystkimi podmiotami w ramach wspólnych działań, także projektów i inicjatyw na rzecz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu br. w Rydze.